Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Prometnica – cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever

U utorak, 25. siječnja 2022. godine održana je Završna konferencija u sklopu projekta „Prometnica – cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever“, koji se financira putem Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je rezultat uspješne prijave Grada Vodnjan-Dignano na natječaj ITU mehanizma - Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula. Projektom je dovršena izgradnja prometnice sa svom potrebnom infrastrukturom – oborinskom odvodnjom, fekalnom kanalizacijom, vodovodnom mrežom, javnom rasvjetom i elektrotehničkom instalacijom.

Medijima su se obratili Edi Pastrovicchio, gradonačelnik Grada Vodnjana, i Kristina Buršić, osoba ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu, ujedno i voditeljica projekta “Izgradnja prometnice – ceste 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever“. Nazočni su bili i predstavnici izvođača radova iz tvrtke CESTA d.o.o. te predstavnici Grada Pula-Pola, Odsjeka za ITU mehanizam.

„Izazovi na koje smo naišli pri samom kraju finalizacije projekta mogli su nam uvelike otežati realizaciju projekta zato se moram zahvaliti prije svega djelatnicima Grada Vodnjan-Dignano koji su odradili lavovski dio posla zadnjih 8 mjeseci kako bi se danas mogla održati Završna konferencija. Također se želim zahvaliti institucijama Republike Hrvatske, prije svega Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine čiji su nam djelatnici uvelike pomogli da se projekat dokumentacijski finalizira. Važnost izgradnje prometnice je da povezuje ali i da pridonese razvoju gospodarske zone Vodnjan-sjever. Sadašnjim i budućim dionicima gospodarske zone želim puno uspjeha u njihovim poslovnim poduhvatima te sam uvjerenja da je ova prometnica jedna od bitnijih poluga razvoja gospodarske zone Vodnjan-sjever.“, istaknuo je gradonačelnik Grada Vodnjana Edi Pastrovicchio.

Projektom je dovršena izgradnja prometnice sa svom potrebnom infrastrukturom – oborinskom odvodnjom, fekalnom kanalizacijom, vodovodnom mrežom, javnom rasvjetom i elektrotehničkom instalacijom. Ukupno realiziranaa vrijednost projeka iznosi 4.951.674,12 kn. Za predmetnu je investiciju osigurano bespovratno sufinanciranje sredstvima Europske unije u iznosu od 85%. Krajnji rezultat projekta je izgradnja 5.170,00 m² prometne površine kroz Poslovnu zonu Vodnjan-sjever, što će omogućiti pristup svim parcelama unutar poduzetničke zone, ispunjenju urbanističkih uvjeta, te u konačnici doprinijeti povećanju popunjenosti poduzetničke zone.

Kristina Buršić se zahvalila tvrki svim partnerima na projektu, kolegama iz Grada te je dodala financijske detalje iz projekta: „Ukupno utrošenu vrijednost projekta čine: Troškovi projektne dokumentacije – 109.500,00 kn, Troškovi upravljanja projektom – 245.812,49 kn, Promidžba i vidljivost – 21.150,00 kn, Troškovi izgradnje prometnice: 4.465.711,63 kn i Troškovi nadzora: 109.500,00 kn. To sveukupno iznosi: 4.951.674,12 kn od toga je 85% iz bespovratnih sredstava EU, a 15% iz vlastitih sredstava Grada Vodnjana. Zahvaljujem se još jednom svim sudionicima projekta na uloženom trudu, izvođačima radova, nadzoru te ostalim institucijama, a posebice koordinatorici projekta Emili Janko i ostalim vrijednim kolegama iz stručnih službi koji su zajedničkim predanim radom doprinijeli uspješnom završetku ovog važnog projekta za gospodarstvo našega grada.“

S obzirom da vizija razvoja Grada Vodnjan-Dignano kao dugoročni cilj ističe razvoj utemeljen na razvijenoj poslovnoj infrastrukturi te održivoj poljoprivredi i turizmu, predmetni projekt značajan je faktor u osiguravanju općeg društveno-gospodarskog razvoja Grada Vodnjan-Dignano i podizanju razine kvalitete života.

Izgradnjom prometnice i infrastrukture u Poslovnoj zoni Vodnjan-sjever stvoriti će se nužni uvjeti za daljnji razvoj poslovanja poduzetnika i povećanje zaposlenosti jer će pristupačnost utjecati na povećanje popunjenosti zone i povećanje aktivnosti postojećih korisnika iste.