Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Zaključena savjetovanja

2024. GODINA 

Poštovani,

 pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja akta pod nazivom „Plan postavljanja privremenih objekata u općoj uporabi na području Grada Vodnjan - Dignano“.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Popunjeni obrazac za savjetovanje s prijedlozima, primjedbama i komentarima  možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s obaveznom naznakom: “Plan postavljanja objekata“).

Savjetovanje je otvoreno od 25. ožujka 2024. godine do 25. travnja 2024. godine.

____________________________________________________________________________

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te Odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženih akata.

Popunjeni obrazac za savjetovanje s prijedlozima, primjedbama i komentarima  možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s obaveznom naznakom: “Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada“).

Savjetovanje je otvoreno od 12.03.2024. do 11.04.2024.godine.

____________________________________________________________________________

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja „Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjan-Dignano za 2024. godinu“.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Popunjeni obrazac za savjetovanje s prijedlozima, primjedbama i komentarima  možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s obaveznom naznakom: “ Godišnji Plan Upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjan-Dignano za 2024. godinu“).

Savjetovanje je otvoreno od 12.02.2024. do 13.03.2024.godine.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja „Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora“.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Popunjeni obrazac za savjetovanje s prijedlozima, primjedbama i komentarima  možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s obaveznom naznakom: “Izbor članova VMO“).

Savjetovanje je otvoreno od 12. siječnja  2024. godine do 12. veljače 2024. godine.

______________________________________________________________

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja „Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora“.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Popunjeni obrazac za savjetovanje s prijedlozima, primjedbama i komentarima  možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s obaveznom naznakom: “Izbor članova VMO“).

Savjetovanje je otvoreno od 12. siječnja 2024. godine do 12. veljače 2024. godine.

______________________________________________________________

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja „Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture na području Grada Vodnjan - Dignano”.
Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.
Popunjeni obrazac za savjetovanje s prijedlozima, primjedbama i komentarima  možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s obaveznom naznakom: “Proglašenje komunalne infrastrukture“).
Savjetovanje je otvoreno od 02. siječnja 2024. do 01.veljače 2024.godine.

 

2023. GODINA

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja “Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan - Dignano za razdoblje 2024. - 2028. godine”.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Popunjeni obrazac za savjetovanje s prijedlozima, primjedbama i komentarima  možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s obaveznom naznakom: “Plan 2024-2028“).

Savjetovanje je otvoreno od 14. studenog do 14. prosinca 2023. godine.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja „Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Vodnjan - Dignano”.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Popunjeni obrazac za savjetovanje s prijedlozima, primjedbama i komentarima  možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s obaveznom naznakom: “Paušalni porez“).

Savjetovanje je otvoreno od 14. studenog do 14. prosinca 2023. godine.

__________________________________________________________________________________

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja „Odluke o lokalnim porezima Grada Vodnjan-Dignano".

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Popunjeni obrazac za savjetovanje s prijedlozima, primjedbama i komentarima  možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s obaveznom naznakom: “Lokalni porezi“).

Savjetovanje je otvoreno od 14. studenog do 14. prosinca 2023. godine

_____________________________________________________________________________________

 

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja „Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2024. godini“.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Popunjeni obrazac za savjetovanje s prijedlozima, primjedbama i komentarima možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s obaveznom naznakom: “Privremena zabrana građevinskih radova u 2024“).

Savjetovanje je otvoreno od 07. studenog do 07. prosinca 2023. godine.

_______________________________________________________________________________________

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja „Odluke o redu na pomorskom dobru“.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Popunjeni obrazac za savjetovanje s prijedlozima, primjedbama i komentarima  možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s obaveznom naznakom: “Red na pomorskom dobru“).

Savjetovanje je otvoreno od 31. listopada do 01. prosinca 2023. godine.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Vodnjan - Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Popunjeni obrazac sa prijedlozima, primjedbama i komentarima možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s OBAVEZNOM naznakom: “Porez na dohodak).

Savjetovanje je otvoreno od 13. listopada do 13. studenog 2023. godine

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vodnjana-Dignano („Službene novine Grada Vodnjan - Dignano“ broj 02/09, 02/10, 02/13, 02/18, 02/21, 07/22 i 15/22 - pročišćeni tekst).

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s OBAVEZNOM naznakom: “Statut - izmjene).

Savjetovanje je otvoreno od 29. rujna do 29. listopada 2023. godine. 

_____________________________________________________________

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Vodnjana-Dignano u predškolskim ustanovama.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s OBAVEZNOM naznakom: “Odluka - vrtic).

Savjetovanje je otvoreno od 06. rujna do 06. listopada 2023. godine. 

 

_______________________________________________________________________

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan - Dignano za 2023. godinu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s OBAVEZNOM naznakom: “Izmjene_pomorsko dobro).

Savjetovanje je otvoreno od 21. lipnja do 06. srpnja 2023. godine. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vodnjan-Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s OBAVEZNOM naznakom: “Odluka_ socijalna skrb).

Savjetovanje je otvoreno od 22. svibnja do 22. lipnja 2023. godine. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2024. godinu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s naznakom: “Odluka_ plan koncesije 2024).

Savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja do 12. lipnja 2023. godine. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Odluke o donošenju srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2024. - 2026. godine.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s naznakom: “Odluka_ srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija”).

Savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja do 12. lipnja 2023. godine. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vodnjan - Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: e-savjetovanje@vodnjan.hr (s naznakom: “Odluka_komunalna infrastruktura u općoj uporabi”).

Savjetovanje je otvoreno od 27. travnja do 27. svibnja 2023. godine. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Grada Vodnjan-Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr (s naznakom: “Odluka_službene odore komunalnog redara”).

Savjetovanje je otvoreno od 21. travnja do 21. svibnja 2023. godine

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama na području Grada Vodnjan-Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr (s naznakom: “Odluka_nerazvrstane ceste”).

Savjetovanje je otvoreno od 21. travnja do 21. svibnja 2023. godine

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u postupku donošenja Plana postavljanja privremenih objekata i komunalnih objekata u općoj upotrebi na području Grada Vodnjan - Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr (s naznakom: “Plan postavljanja objekata”).

Savjetovanje je otvoreno od 17. travnja do 17. svibnja 2023. godine

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU DJEČJI VRTIĆI ″PETAR PAN″ VODNJAN – SCUOLE DELL'INFANZIA ″PETAR PAN″ DIGNANO. 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženih akata.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr 

Savjetovanje je otvoreno od 03. travnja do 03. svibnja 2023. godine. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VODNJAN - DIGNANO ZA 2023. GODINU.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženih akata.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 03. ožujka do 03. travnja 2023. godine. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o imenovanju gradskog nogometnog igrališta. 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženih akata.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr

Savjetovanje je otvoreno od 18. siječnja do 18. veljače 2023. godine. 

 

2022. GODINA 

 

Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano za 2023. godinu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano za 2023. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.11.2022.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2023. godini

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženih akata.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 28. listopada 2022. do 28. studenog 2022. godine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju:

- Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za kulturu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženih akata.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 11. listopada 2022. do 11. studenog 2022. godine.

____________________________________________________________________________

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju:

- Odluke o područjima i granicama mjesnih odbora Grada Vodnjana – Dignano

- Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženih akata.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 03. listopada 2022. do 04. studenog 2022. godine.

 

 

 

14.06.2022. - SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Vodnjan-Dignano

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Vodnjan-Dignano. 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e- savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 14. lipnja 2022. do 14. srpnja 2022. godine.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.06.2022. - SAVJETOVANJE - Prijedlog Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vodnjan-Dignano (od 14. lipnja 2022. do 14. srpnja 2022. godine)

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vodnjan-Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e- savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 14. lipnja 2022. do 14. srpnja 2022. godine.

---------------------------------------------

14.06.2022. - SAVJETOVANJE - Prijedlog Odluke o dodjeli gradskih prostora na korištenje (od 14. lipnja 2022. do 14. srpnja 2022. godine)

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o dodjeli gradskih prostora na korištenje.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 14. lipnja 2022. do 14. srpnja 2022. godine.

---------------------------------------------

 

13.05.2022. SAVJETOVANJE - prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Vodnjana-Dignano (od 13. svibnja 2022. do 13. lipnja 2022. godine)

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Vodnjana-Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr

Savjetovanje je otvoreno od 13. svibnja 2022. do 13. lipnja 2022. godine.

------------------------------------------------------------------------------

13.05.2022. SAVJETOVANJE - prijedlog Odluke o komunalnom redu Grada Vodnjana-Dignano (od 13. svibnja 2022. do 13. lipnja 2022. godine)

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju nove Odluke o komunalnom redu Grada Vodnjana-Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 13. svibnja 2022. do 13. lipnja 2022. godine.

--------------------------------------------------------------------------

12.05.2022. SAVJETOVANJE - prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Vodnjana-Dignano (od 12. svibnja 2022. do 12. lipnja 2022. godine)

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Vodnjana-Dignano.

Odredbom članka 4. stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21) propisano je da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

Člankom 57. istog Zakona propisano je da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna donijeti kodeks iz članka 4. toga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu istoga.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2022. do 12. lipnja 2022. godine.

--------------------------------------------------------------------------

SAVJETOVANJE - prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodnjan-Dignano (od 16. veljače 2022. do 16. ožujka 2022. godine)

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodnjan-Dignano.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Grada Vodnjan-Dignano, postupak izbora i broj članova i zamjenika članova, djelokrug poslova i način rada, način financiranja rada i programa, osiguranje uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Savjet mladih osniva se radi sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih na području Grada Vodnjan-Dignano.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano kojem je cilj promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na području Grada Vodnjan-Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 16. veljače 2022. do 16. ožujka 2022. godine.

------------------------------------------------------------------

 

SAVJETOVANJE - prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i prijedlog Općih uvjeta (od 23. prosinca 2021. do 23. siječnja 2022. godine)

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i Općih uvjeta.

Odluka sadržava Cijenu obvezne minimalne javne usluge (MJU):

- za korisnike kategorije kućansto jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke i iznosi 60,00 kn mjesečno bez PDV-a što iznosi 67,80 kn sa PDV-om

- za korisnike kategorije koje nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke i iznosi 185,00 kn mjesečno bez PDV-a što iznosi 209,05 kn sa PDV-om

Odluka je nadopunjena sa Kriterijima za određivanje korisnika usluge u čije ime Grad Vodnjan-Dignano preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu info@vodnjan.hr

Savjetovanje je otvoreno od 23. prosinca 2021. do 23. siječnja 2022. godine.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021. GODINA 

SAVJETOVANJE - PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA VODNJANA-DIGNANO (do 31. prosinca 2021. godine)

Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vodnjana-Dignano.

Grad Vodnjan-Dignano u postupku je donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vodnjana-Dignano, u okviru kojega je u obvezi provesti javno savjetovanje.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta, kojim se želi snažno potaknuti sudjelovanje građana u odlučivanju o temama od lokalnog značaja.

Nacrtom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vodnjana – Dignano predlaže se osnivanje slijedećih mjesnih odbora:

-           Mjesni odbor Vodnjan Sjever

-           Mjesni odbor Vodnjan Zapad

-           Mjesni odbor Galižana

-           Mjesni odbor Peroj

-           Mjesni odbor Barbariga-Betiga-Mandriol

-           Mjesni odbor Gajana.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu info@vodnjan.hr

Savjetovanje je otvoreno do 31. prosinca 2021. godine.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano za 2022. godinu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano za razdoblje od 2021. do 2027. godine. moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano za 2022. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.11.2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020. GODINA 

Javni poziv - Savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Vodnjan–Dignano

Grad Vodnjan-Dignano u postupku je donošenja Plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Vodnjan-Dignano, u okviru kojega je u obvezi provesti javno savjetovanje.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju kvalitetnijeg Plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Vodnjan-Dignano.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu info@vodnjan.hr 

Savjetovanje je otvoreno od 05. studenog do 05. prosinca 2020. godine.

Donošenjem ovog Plana upravljana, uvodi se osmišljeno upravljanje kulturnom baštinom što će biti korisno ne samo za vlasnike kulturnih dobara i očuvanje baštine, već i za širu zajednicu i njezin gospodarski razvoj.

 

--------------------------------------------------------------------------------

2019. GODINA 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Vodnjan-Dignano je započeo s provedbom Savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti s Nacrtom prijedloga Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 25. studenoga 2019. godine do 9. prosinca 2019. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je filip.macan@vodnjan.hr