Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Adresar ustanova i organizacija


Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom - podružnica Grada Vodnjana

Rakovčeva 8, 52 100 PULA
tel. 0989528361
Predsjednik podružnice Vodnjan: Katica Petreković

 

Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske Županije

Pula, Stara tržnica 7
tel. 212-074
Web:www.sdtiiz.hr
MB: 03233138
e-mail: savez-udruga-invalida(at)pu.t-com.hr 
 

Udruga slijepih Istarske Županije Pula

Zadarska 40
tel. 543-494, faks. 543-128
predsj. Zlatko Kuftić
mob. 098 665 411
MB: 3203697
e-mail: udruga-slijepih-zupanije-istarske(at)pu.t-com.hr
 

Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije

Pula, Anticova 5
tel. 222-663,
predsj. Svjetlana Cukerić
tajnik: Zoran Orbović
098/1331-869
MB: 3236242
e-mail: udruga.gluhih.i.nagluhih(at)hi.t-com.hrugnzi(at)net.hr
 

Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju

Pula, Rimske centurijacije 69
tel. 505-597 Rojc, 098/585-557
predsj. Gvido Radolović
MB: 03725782
e-mail: gvido.radolovic(at)pu.t-com.hr
 

Društvo distrofičara

Pula, Maksimijanova 23,
tel. 217-242, 091/6652-222
Web: www.ddi.hr 
predsj. Davor Komar
MB: 3159493
e-mail: ddi(at)pu.t-com.hr
 

Udruga civilnih invalida rata

Pula, Zadarska 8
tel. 218-265, 098/9092601
Mirković Josip–tajnik
MB: 03232310
 

Udruga invalida rada Grada Pule

Tomasinijeva 11,52100 Pula
tel. 212-961
predsj. Đana Taleski
MB: 3291855
e-mail: udruga.invalida.rada.grada.pule(at)pu.t-com.hr
 

Udruga cerebralne paralize

Pula, Budičinova 23
tel. 098/9596-412, 212-339
predsj. Gordana Hosni Hrvatin
MB: 2005956
e-mail: cpistra(at)cpistra.hrgoga.hosni(at)yahoo.com
 

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom IŽ Pula

Zadarska 8,
tel. 213-623, fax. 522-522
Web: www.mristra.hr 
predsj. Ozren Catela  098/1898-944
MB: 3251403
e-mail: ured(at)mristra.hr
 

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom – Podružnica Pula

Gajeva 3
tel. 505-576
predsj. Armando Radolović  091/6505-576
MB 03263347
e-mail: dosti(at)hi.t-com.hr
 

Centar za inkluziju i podršku u zajednici

Pula, Ujevićeva 1
tel. 522-233, fax. 522-237
predsj. Marko Perkov 098/92-44-550
MB: 1971875
e-mail: ured(at)centar-podrske.hr
Web: www.centar-podrske.hr
 

Udruga studenata s tjelesnim poteškoćama "Snaga"

Pula, Ronjgova 1
tel. 098/9297-447
predsj. Aleksandar Žigant
e-mail: milanra(at)gmail.com
 

Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara

HUPT - Istarski ogranak (kod Kladušan)
Pula, Zoranićeva 17
tel. 213-095, 091/5971-626
Web: www.paraplegia-hr.com
predsj. Željko Kladušan
MB: 2344017
e-mail: upitiz(at)net.hr

 

Udruge zaštite osoba s invaliditetom


Zaštitna radionica TEKOP NOVA

Pula, Flanatička 29
tel. 500-598, 327-184 Lorena Brgić
MB: 1767615
e-mail: tekop.nova(at)pu.t-com.hr

 

Centar za rehabilitaciju Pula 

Pula, Santoriova 11
tel. 543-305
fax. 540-261
ravn.Emil Deljanin
MB: 03549496
e-mail: centarzr(at)inet.hr

 

Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju

Pula, Gajeva 3
tel. 505-597
ravn. Gvido Radolović
MB: 089997
e-mail: gvido.radolovic(at)pu.t-com.hr

 

Down centar Pula

Pula, Gajeva 14
PP80
tel./fax. 222-204
tel. 091/2122-202
Web: www.downcentar.hr 
ravn. Branka Butorac dr.med.
MB: 1963562
e-mail: info(at)downcentar.hr

 

Centar za pomoć i njegu Pula

Pula, Valturska 61
tel. 830-243, 091/5555-925, 091/3304-004
ravn. Nevio Bačac-Husak
MB: 1638971
e-mail: nevio8(at)gmail.com

 

Dom za djecu, mladež i odrasle osobe 

Pula, P. Budičin 23
tel. 222-358, 091/5396-414
ravn. Gracijela Rogulj
MB: 1486594
e-mail: domzaoso(at)inet.hr