Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Lokacije za zbrinjavanje građevinskog otpada

Građani s područja Grada Vodnjan–Dignano mogu zbrinuti do 2 m³ građevnog materijala na lokaciji kamenoloma Tivoli – Vindrijan (Labinska ulica, Pula)  besplatno dok  za veće kolićine obraćuna se naknada od 15 kuna po toni odloženog građevinskog materijala.

Podsjećamo kako je odlaganje građevinskog otpada (kao i ostalog otpada) izvan određenih lokacija  prekršajno kažnjivo od 3.000,00 do 10.000,00 kuna za fizičke osobe te od 300.000,00 do 700.000,00 kuna za pravne osobe (članak 167. Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN br. 94/2013).