Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Poslovni park "Tison", zona male privrede "Galižana i poslovna zona Vodnjan sjever

Strategijom gospodarskog razvoja Grada Vodnjana- Dignano formirane su poslovno-gospodarske zone u kojima su moguće sve djelatnosti koje su u skladu sa održivim razvojem Grada Vodnjana, razvojem poljoprivrede, turizma i EU standardima zaštite okoliša.

U svakoj poslovnoj zoni detaljnim planom uređenja definirane su namjene površina i djelatnosti.

Poslovni park "Tison"

Poslovni park "Tison" prostire se na površini od 350 ha i reguliran je prostornim planom uređenja. Grad Vodnjan je 70%-tni vlasnik zemljišta, dok je ostatak zemljišta u privatnom vlasništvu. Parcelacija zone nije izvršena. Udio bruto izgrađenosti na svakoj pojedinoj parceli može biti min. 10% i max. 50%, a za ukupnu zonu 35%. Odnos prema neto izgrađenosti nije definiran, ali očekuje se koeficijent 1.

Cijelo je područje neizgrađeno i smješteno je uz autoput Istarski Y što osigurava iznimno dobru prometnu povezanost s gradovima i zemljama u okruženju i EU, povezan je željeznicom koja prolazi pored zone, a zrakom (Zračna luka Pula) i morem (Luka Pula) povezan je autoputom na samo 10 km udaljenosti. Pristup zoni omogućen je već izgrađenim direktnim izlazom s autoputa.

Uz jugozapadni dio Poslovnog parka prolazi magistralni plinovod 75 bara za međunarodni transport zemnog plina, središnjim dijelom prolazi glavni magistralni vodoopskrbni cjevovod te kroz zonu prolaze 2 trase 110 kV dalekovoda za prijenos električne energije.

Sadržaji čija je realizacija omogućena unutar poslovnog parka su:

  • gospodarska namjena (industrijska i zanatska),
  • trgovačka (veletrgovina, trgovačko poslovni centri, sajamski prostori i sl.),
  • uslužna (ugostiteljsko-turistička, hoteli, wellness centri, kongresni centri, casino, zabavni sadržaji),
  • prometna (prometni i robni terminali), komunalno-servisna (reciklažno dvorište),
  • zabavni parkovi (aqua park i tematski parkovi) te
  • sportsko rekreacijska namjena.

Mogućnost stanovanja unutar navedene zone je po sadašnjem prostornom planu isključena.

Zona male privrede "Galižana"

Industrijska zona Galižana prostire se na površini od oko 700.000 m2. Od formiranja zone 80-tih godina do danas izgrađeno je i popunjeno cca 50% zone. Zona je pretežito zanatske (obrtničke) namjene. U zonu je nedavno dovedena instalacija za prirodni zemni plin, koji će se u budućnosti koristiti kao glavni energent. U zoni predviđamo u budućnosti mogućnost gradnje i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije – fotonaponskih elektrana, a pogodnost je da u zoni postoje trafostanice za prihvat proizvedene električne energije, za koje je potrebno samo povećati kapacitet, a s druge strane postoje i potrošači proizvedene električne energije. U njoj posluje oko 30 poslovnih subjekata koji zapošljavaju trenutno više od 500 radnika i potpuno je infrastrukturno opremljena.

Posljednjih godina Grad Vodnjan je uz pomoć Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te Istarske županije izveo znatnije radove oko uređenja komunalne infrastrukture i to: kanalizacijska i oborinska odvodnja od naselja Galižana do poslovne zone (1500 m’), kanalizacijska odvodnja od poslovne zone do Stancije Barbo (1800 m’), kanalizacijska mreža unutar poslovne zone (sektor sjever – 1700 m’) te radovi oko postavljanja javne rasvjete (400 m’) i asfaltnog sloja (200 m’) na samom ulazu u zonu.

Buduća financijska sredstva utrošit će se kako bi se privodili kraju kompletni radovi u sektoru sjever (asfaltni sloj, javna rasvjeta i oborinska odvodnja) te započeli radovi u sektorima jug i istok.

Poslovna zona Vodnjan sjever

Gospodarska zona Vodnjan sjever površine je 400.000 m2 u kojoj posluje nekoliko tvrtki, jedna veća tvrtka za obradu metala, te nekoliko manjih tvrtki. Zona je pretežito namijenjena za industrijske i zanatske djelatnosti, infrastrukturno je opremljena, uskoro se očekuje dovršetak radova na gradnji plinovoda kojim će se u zonu dovesti prirodni zemni plin. U tijeku je i gradnja velikog kružnog toka kako bi zona imala optimalan pristup s glavne prometnice tj. autoputa Istarski Y.