Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Socijalna skrb

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Vodnjan-Dignano, utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Vodnjan-Dignano propisana Zakonom o socijalnoj skrbi, te prava koja pruža i osigurava Grad u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, utvrđuju se korisnici, uvjeti i način ostvarivanja tih prava iz socijalne skrbi i korištenje pojedinih socijalnih usluga, te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.

Socijalna skrb organizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unaprjeđenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 16. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vodnjan-Dignano korisnik može ostvariti ukoliko ispunjava jedan od navedenih uvjeta: 
1. socijalni uvjet 
2. uvjet prihoda,
3. posebni uvjet,
4. uvjet udomiteljstva.

Osoba ili obitelj korisnici socijalne skrbi, na području Grada Vodnjana-Dignano mogu ostvariti sljedeća prava i (li) pomoći:

 • pravo na naknadu za troškove stanovanja,
  - pravo na plaćanje cijene vodnih usluga,
 • pravo na financiranje boravka djece u dječjem vrtiću,
 • pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole,
 • pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole,
 • pravo na sufinanciranje javnog prijevoza učenicima srednje škole,
 • pravo na pomoći za djecu s teškoćama u razvoju,
 • pravo na sufinanciranje udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora za učenike osnovne škole,
 • pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete,
 • pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,
 • pravo na financiranje javnog prijevoza,
 • pravo na novčanu pomoć ili poklon pakete za blagdane,
 • pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
 • pravo na pomoć u osiguranju zdravstvene skrbi,
 • dopunska materijalna zaštita učesnicima NOR-a.

Za više informacija: 

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu
Tel. 052 535 953 , 052 535 961 
e-mail: pisarnica(at)vodnjan-dignano.hr 

 

Zahtjev za ostvarenje socijalne pomoći možete preuzeti osobno u pisarnici gradske uprave u uredovno vrijeme ili u digitalnom obliku