Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Provedeni i aktualni EU projekti na području Grada

 

Naziv projekta: Dok je nas, ne rabi da pensaš – Pružanje usluge pomoći u kući na području Puljštine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Vodnjan-Dignano

Kratki opis projekta:

Projektom "Dok je nas, ne rabi da pensaš - Pružanje usluge pomoći u kući na području Puljštine" unaprjeđuju se i šire izvaninstitucionalne socijalne usluge pomoći u kući na području Puljštine. Projektnim aktivnostima obuhvaćeno je područje Grada Vodnjana, te Općina Medulin, Ližnjan, Marčana, Barban i Svetvinčenat, na kojoj su pretežno smještena manja mjesta i dislocirana sela. Projektnim aktivnostima osigurava se širi obuhvat i ravnomjerno pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga čime se prevenira institucionalizacija novih korisnika, smanjuju se liste čekanja na domski smještaj, potiče se aktivno starenje i uključivanje u lokalnu zajednicu, a zadržavanjem starijih osoba u njihovim domovima podiže se kvaliteta njihova života i života njihovih obitelji.

Projektni partner:

Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim crvenim križem – Gradskim društvom Crvenog križa Pula

Provedba projekta:

Program pomoći u kući obuhvaća aktivnosti organiziranja i obavljanja kućanskih poslova, posudbu medicinskih pomagala, održavanje osobne higijene, nabavku namirnica i kućanskih potrepština, dostavu lijekova, te zadovoljavanje drugih svakodnevnih individualnih potreba 70 korisnika kontinuirano kroz 24 mjeseci provedbe čime se izravno utječe na smanjenje broja korisnika smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji. Ciljne skupine projekta su osobe starije od 65 g. s područja Puljštine i osobe koje pružaju izvaninstitucionalnu socijalnu uslugu pomoći u kući na tom području. Krajnji korisnici projekta su članovi obitelji starijih osoba uključenih u projekt i ostali građani.

Projekt je započeo s provedbom 03. studenog 2021. godine, a trajanje projekta je 24 mjeseca.

U sklopu projekta provesti će se aktivnosti:

A1: Aktivnosti poticanja prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz planiranje i razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te jačanje kapaciteta stručnjaka: sastoji se od organizacije i pružanja socijalne usluge pomoći u kući za 70 korisnika projekta s područja Puljštine, organizacije promotivne javne kampanje s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednica te provedbe edukacija namijenjenih osobama koje rade sa starijim osobama za pružanje izvainstitucijskih socijalnih usluga.

V: Promidžba i vidljivost uključuje informiranje javnosti o projektu, uključujući izradu vizualnog i grafičkog identiteta projekta.

PM: Upravljanje projektom:  uključuje trošak vanjske usluge za upravljanje projektom i administraciju.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.255.820,16 kuna, intenzitet potpore iznosi 100,00 %. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe projekta:
Razdoblje provedbe projekta je od 03.11.2021. godine do 03.11.2023. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Nensi Giachin Marsetič, Grad Vodnjan-Dignano, nensi.giachin@vodnjan.hr

 

Naziv projekta: Prometnica - Cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan sjever

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Vodnjan-Dignano

Kratki opis projekta:
Projektom „Prometnica – cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan – sjever“ je predviđena izgradnja prometnice sa svom potrebnom infrastrukturom – oborinskom odvodnjom, fekalnom kanalizacijom, vodovodnom mrežom, javnom rasvjetom i elektrotehničkom instalacijom

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Izgradnjom prometnice i infrastrukture u Poduzetničkoj zoni „Vodnjan Sjever“ stvoriti će se nužni uvjeti za daljnji razvoj poslovanja poduzetnika i povećanje zaposlenosti jer će pristupačnost poduzetničkoj zoni Vodnjan Sjever utjecati na povećanje popunjenosti Zone i povećanje aktivnosti postojećih korisnika iste. Općenito, unaprjeđenjem poduzetničke infrastrukture ostvariti će se niz pozitivnih učinaka za sadašnje i buduće korisnike Poduzetničke zone, te lokalnu zajednicu – Grad Vodnjan- Dignano i Urbano područje Pula.

Projekt će trajati 39 mjeseca tijekom 2018., 2019., 2020. i 2021. godine, a provodit će ga Grad Vodnjan-Dignano.

U sklopu projekta provesti će se aktivnosti:
A1: Troškovi projektne dokumentacije: sastoji se od troškova izrade idejnog rješenja, glavnog projekta, troškovnika, studije izvodljivosti i projektnog prijedloga
A2: Upravljanje projektom: uključuje trošak projektnog tima.
A3: Promidžba i vidljivost uključuje informiranje javnosti o fazama provedbe projekta, završetku projekta, te iz projekta proizašlim učincima.
A4: Troškovi izgradnje nove poduzetničke infrastrukture: uključuje trošak izgradnje prometnice.
A5 - Troškovi nadzora: aktivnost se odnosi na troškove stručnog građevinskog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora II

Ukupna vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.637.761,94, od čega je 5.619.041,76 kn osigurano bespovratnim sredstima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta:
Razdoblje provedbe projekta je od 22.10.2018. godine do 22.07.2021. godine

Kontakt osoba  za više informacija:

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

 

 

Naziv projekta: Industrijska zona - Galižana - Prometnice s komunalnom infrastrukturom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Vodnjan-Dignano

Kratki opis projekta:
Projektom „Industrijska zona Galižana - Prometnice s komunalnom infrastrukturom“ namjerava se izgraditi 3 prometnice s komunalnom infrastrukturom u industrijskoj zoni Galižana. Osim kolničke konstrukcije i prometnog rješenja, projekt uključuje rješenje oborinske odvodnje, fekalnu kanalizaciju, dio vodovodne mreže te distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Izgradnjom prometnica i infrastrukture u poduzetničkoj zoni Galižana stvoriti će se nužni uvjeti za daljnji razvoj poslovanja poduzetnika i povećanje zaposlenosti jer će adekvatna infrastruktura za prometovanje unutar poduzetničke zone Galižana utjecati na povećanje popunjenosti Zone i povećanje aktivnosti postojećih korisnika iste. Općenito, unaprjeđenjem poduzetničke infrastrukture ostvariti će se niz pozitivnih učinaka za sadašnje i buduće korisnike poduzetničke zone, te lokalnu zajednicu – Grad Vodnjan-Dignano i Urbano područje Pula.

Projekt će trajati 22 mjeseca tijekom 2019., 2020. i 2021. godine, a provodit će ga Grad Vodnjan-Dignano.

U sklopu projekta provesti će se aktivnosti:
A1:Troškovi projektne dokumentacije: sastoji se od troškova izrade idejnog rješenja, glavnog projekta, troškovnika, studije izvodljivosti i projektnog prijedloga
A2: Upravljanje projektom: uključuje trošak projektnog tima.
A3: Promidžba i vidljivost uključuje informiranje javnosti o fazama provedbe projekta, završetku projekta, te iz projekta proizašlim učincima.
A4: Troškovi izgradnje nove poduzetničke infrastrukture: uključuje trošak izgradnje prometnice.
A5 -Troškovi nadzora: aktivnost se odnosi na troškove stručnog građevinskog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora II

Ukupna vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.842.290,81 kn, od čega je 5.815.947,17 kn osigurano bespovratnim sredstima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta:
Razdoblje provedbe projekta je od 15.11.2019. godine do 15.09.2021. godine

Kontakt osoba  za više informacija:

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

 

 

Naziv projekta: MMC TORCIO 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Vodnjan-Dignano

Kratki opis projekta:
Projektom "MMC Torcio" obnovit će se brownfield lokacija, koja je ujedno i zaštićeno kulturno dobro-stara uljara "Torcio da Barba Mercante". Objekt je neadekvatno korišten i zapušten, a predstavlja vrijedan prostorni resurs i može se prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva. Valorizacijom razvojnog potencijala kulturne baštine izravno će se utjecati na povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja i podizanje kvalitete života na gravitacijskom području.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Provedbom projekta izravno će se doprinijeti obnovi i revitalizaciji brownfield područja koje je u zapuštenom i derutnom stanju, a predstavlja vrijedan prostorni resurs koji se može prenamijeniti za potrebe stanovništva. Uspješna provedba projekta rezultirat će izgradnjom MMC-a Torcio površine 640,53 m2, čime će biti riješen problem nedostatka kulturne i društvene infrastrukture na području Grada Vodnjana-Dignano i stvoreni preduvjeti za razvoj i povećanje kvalitete kulturnih i društvenih sadržaja.

U sklopu projekta provesti će se aktivnosti:
A1: Obnova brownfield lokacije u sklopu koje se provode građevinski radovi obnove brownfield područja
A2: Priprema investicijske dokumentacije obuhvaća pripremu i izradu projektnog prijedloga te Studije izvodljvosti s CBA analizom.
A3: Promidžba vidljivost uključuje informiranje javnosti o fazama provedbe projekta, završetku projekta te iz projekta proizašlim učincima
A4: Upravljanje projektom uključuje definiranje projektnog tima

Ukupna vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta “MMC  Torcio” iznosi 6.185.802,50 HRK, od čega je 5.193.419,91 kn osigurano bespovratnim sredstima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta:
Razdoblje provedbe projekta je od 17.01.2020. godine do 31.12.2022. godine

Kontakt osoba  za više informacija:

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

 

Naziv projekta: Revitalizacija građevinskog sklopa Torcio

Kratki opis projekta:
Projektom „Revitalizacija građevinskog sklopa Torcio“ opremiti će se postojeće nepokretno kulturno dobro na području Grada Vodnjan-Dignano i Urbanog područja Pula, kao središnji objekt oko kojeg će se razvijati priča o Gradu Vodnjan-Dignano kao Gradu maslinovog ulja. Uspješna provedba projekta rezultirat će valorizacijom kulturne baštine te društvenogospodarskim razvojem Grada Vodnjan-Dignano, čineći ga prepoznatljivim kulturno-turističkim odredištem. Provedbom projekta povećat će se privlačnost, održivost upravljanja i edukacijski kapacitet na području Grada Vodnjan-Dignano, što će neposredno i posredno utjecati na porast turističke potrošnje te na broj zaposlenih u turističkom i neturističkom sektoru.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projektom „Revitalizacija građevinskog sklopa Torcio“ opremit će se zapuštena stara uljara u kompleksu „Torcio da Barba Mercante“. Provedbom projekta postojeće građevine u predmetnom građevinskom sklopu prenamijeniti će se u Multimedijalni centar (MMC). Projekt obuhvaća opremanje interijera MMC-a te nabavu multimedijalne opreme MMC Torcio. Predmetna građevina nalazi se na popisu preventivno zaštićenih kulturnih dobara u Registru kulturnih dobara RH pod brojem P-5847. Građevinski sklop uljare na parni pogon izgrađen je u prvoj polovici 19. stoljeća, što svjedoči o tradiciji bavljenja maslinarstvom na području Grada Vodnjana-Dignano te kao takav predstavlja spomenik industrijske baštine. Predmetna uljara je i jedna od prvih uljara na parni pogon u Istri.

Projekt će trajati 33 mjeseca tijekom 2019., 2020., 2021. i 2022. godine, a provodi ga Grad Vodnjan-Dignano s Turističkom zajednicom Grada Vodnjana-Dignano kao partnerom na projektu.

U sklopu projekta provesti će se aktivnosti:
A1: Opremanje MMC-a koja uključuje opremanje MMC-a Torcio multimedijalnom opremom i opremom interijera
A2: Promocija i marketing Grada Vodnjana-Dignano koja uključuje tri nove aktivnosti s ciljem povećanja broja posjetitelja Gradu.
A3: Promidžba i vidljivost uključuje informiranje javnosti o fazama provedbe projekta, završetku projekta, te iz projekta proizašlim učincima.
A4: Upravljanje projektom kao obvezna aktivnost uključuje definiranje projektnog tima.

Ukupna vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta “Revitalizacija građevinskog sklopa Torcio” iznosi 3.560.002,50 kn, od čega je 1.956.959,86 kn osigurano bespovratnim sredstima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta:
Razdoblje provedbe projekta je od 12.02.2019. godine do 12.05.2022. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Moira Drandić Pauro, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte, moira.drandic@vodnjan.hr, 052 512 457
Emili Janko, viša stručna suradnica za gospodarstvo i EU projekte, emili.janko@vodnjan.hr, 052 512 453

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr 

 

Akronim projekta: ArcheoDanube
Puni naziv projekta: Arheološki parkovi u urbanim područjima kao alati održivog razvoja

Program: Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020.
Trajanje projekta: srpanj 2020 – prosinac 2022
Partnerske države: Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Hrvatska, Njemačka, Bugarska, Češka, Austrija, Moldavija, Bosna i Hercegovina i Srbija

U gradovima dunavske regije kulturna baština je bogata i raznolika, međutim ista je pod neprestanim  pritiskom zbog nedostataka zajedničkih politika, znanja i resursa.
Svi su partneri suočeni s istim izazovom: kako uključiti i predstaviti arheološku baštinu u suvremenom društvenom okruženju, kako uklopiti istu u urbane dijelove gradova, kako integrirati sačuvana nalazišta s okolnim objektima te kako osigurati ekonomsku održivost i izvan lokalne razine (kulturni turizam).

Projekt će poboljšati i intenzivirati suradnju među relevantnim sudionicima dunavskog područja s ciljem očuvanja, podrške i valorizacije kulturne baštine kroz arheološke parkove koji su proizvodi pojedinih gradova za razvoj arheoturizma.

Projekt otvara put za pripremu konkretnih planova, provođenje obuke, stvaranje alata za očuvanje i prezentaciju te provođenje konkretnih  pilotnih aktivnosti s ciljem učinkovitijeg upravljanja značajnim lokalitetima kulturne baštine kako bi se uspostavile nove inicijative u turizmu (arheoturizam).
Svi rezultati projektnih aktivnosti prenosivi su i reprezentativni i za ostale dunavske regije i relevantni su za cijelo područje.
U ovom duhu projektno partnerstvo gleda na arheološke parkove poput alata pomoću kojeg lokalna zajednica  može upravljati, kontrolirati i očuvati vlastitu baštinu
Štoviše, oni predstavljaju dobar način povezivanja lokalne culture s globalnom kulturom.
Kako bi vrijednosti naše baštine ostale sačuvane i ostale dostupne
budućim generacijama, neophodno je razvijati i unapređivati ​​jedan integrirani koncept planiranja.

Krajem 2020. godine uspješno je okončano prvo razdoblje provedbe projekta ArcheoDanube koje je započelo u srpnju iste godine.

Tijekom ovog prvog razdoblja projektne aktivnosti bile su fokusirane na pripremi metodologije za prikupljanje podataka za izradu studije o stanju zaštite kulturne baštine u državama pojedinih partnera. Glavni cilj bio je prikupiti informacije od partnera o europskim, nacionalnim i regionalnim zakonima i strategijama u vezi s arheološkom baštinom kao i o projektima koji obuhvaćaju  ​​arheološke parkove na europskoj i nacionalnoj razini. Informacije su prikupljene na participativan način kroz doprinos i razmjenu podataka svih projektnih partnera.

Na temelju prikupljenih podataka pripremljena je Studija početnog stanja koja objedinjuje podatke o stanju očuvanja kulturne baštine u odnosu na prostorno planiranje, urbanog dizajna i kulturnog turizma.

U svrhu ove studije analizirane su međunarodne konvencije, povelje i drugi ključni dokumenti. Studija također uključuje transnacionalni pregled i usporedbu nacionalnih politika i strategija, kao i arheološka planiranja u zemljama projektnih partnera, oslikavajući tako situaciju u državama uključenih u projekt.

Značajni rezultati Studije početnog stanja prevedeni su na 12 jezika kako bi lakše analizirali i na razumljiviji način predstavili lokalnim dionicima.

U tom je razdoblju pripremljena i izrada zajedničkih smjernica o aktiviranju dionika. Analiza ključnih dionika opisuje postupak identificiranja i uključenje dionika u razvoju arheoloških parkova. Podaci analize prikupljeni su od listopada do prosinca 2020. godine te ustanovljeno je kod svih projektnih partnera da su predstavnici javne vlasti ključni i željni za sudjelovanje u lokalnim grupama dionika.

Također su identificirani dodatni dionici iz područja kulture, očuvanja kulturne baštine, turizma i medija koji mogu svojim vještinama doprinijeti  projektu ARCHEODANUBE.

Ostvareni rezultati:

D.T1.1.1 Metodologija o prikupljanju osnovnih partnerskih podataka
D.T1.1.2 Sažetak osnovne studije
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/2dc3d9916b6065e130cb53549b046b26ebbf4443.pdf
D.T1.1.3 Prijedlozi osnovne studije za pojedinog partnera
D.T1.2.1 Izrada zajedničkih smjernica o sudjelovanju dionika
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/cdb4437f64ec011ef475e07da877ed91feea4ccb.pdf

Projekt ArcheoDanube sufinanciran je sredstvima iz slijedećih fondova Europske unije:  ERDF, IPA i ENI.

Projekt facebook: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/
Link na web stranicu projekta: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

 

 

Projekt ‘’Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Vodnjan – Dignano"

Prekogranični program Hrvatska – Slovenija

REVITAS I: projekt se provodio ukupno 33 mjeseca od 2009. do 2012. godine u sklopu prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.

REVITAS II: projekt temelji se na nastavku i nadogradnji aktivnosti projekta REVITAS I, a provodio se je od siječnja 2014. do studenoga 2015.

ZOOB: projekt se provodio od 2009. do 2012. godine u sklopu prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.

 

Program Ruralnog razvoja RH:

IPARD MJERA 301: projekt se provodio u 2014. godini u sklopu Programa Ruralnog razvoja RH. treći prioritet IPARD programa  - Razvoj ruralne ekonomije

Projekt OSIPPPIT: „Organizacija sustava izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda korištenjem internet tehnologije“ koji se je provodio od siječnja 2014. do lipnja 2015. godine u sklopu programa prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija 2007 – 2013.

Projekt RURAL DESIGN: akronim je projekta kreativne industrije za dizajniranje prostora koji se provodio u sklopu Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007-2013. Projekt se provodio ukupno 15 mjeseci od 2015. do 2016. godine.

Projekt ‘’Let’s act together in EU young laboratories’’: projekt se provodio u sklopu programa Erasmus + od 2015. do 2016. godine

Projekt YOUINHERIT: provodi se u sklopu programa Central Europe 2014 -2020., a ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci (od lipnja 2016. do lipnja 2019. godine).

Projekt ‘THOUGHT - Together for the future EU: Children's voices’: projekt se provodi u sklopu programa “Eu for citizens”, a projektni partner je Opština Blace iz Srbije.

Projekt SHARING – Starting from hospitality to achieve a real european identity and generate inclusion je projekt koji se provodio u sklopu programa Eu for citizens a projektni partneri bili su talijanski grad Vallefoglia i latvijski grad Valmiera.

 

Prekogranični program Hrvatska – Slovenija

REVITAS I: projekt se provodio ukupno 33 mjeseca od 2009. do 2012. godine u sklopu prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.

Glavni cilj ovog projekta je revitalizacija i razvoj turizma u istarskom zeleđu. S tim ciljem na području Grada Vodnjan – Dignano uređeno je 20 km poljskih puteva koji su pretvoreni u biciklističke i pješačke staze, a na cijelom području postavljena je turistička signalizacija s 30 manjih, 6 srednjih i 5 velikih tabli  te uređeno 5 odmorišta.

Održane su i sedmodnevne prekogranične radionice u Vodnjanu i Topolovcu, a u sklopu istih obnovljeni su suhozidi i kažuni te izrađene upute (1.000 kom) te vizualna video prezentacija (20 min.) za obnovu suhozida sa praktičnim smjernicama za tradicionalnu gradnju. Ostali partneri koji su bili uključeni u aktivnosti su bili: Grad Kopar, Općina Izola, Općina Piran, Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije - ispostava Piran, Istarska županija, Turistička zajednica Istarske županije, Grad Buzet, Grad Poreč i Općina Svetvinčenat

Iznos bespovratnih sredstava koja su dodijeljena Gradu Vodnjan – Dignano iznosio je 100.000 eura.

Za više informacija o projektu kliknite na slijedeći link: http://www.revitas.org/hr/projekt/o-projektu/

 

REVITAS II: projekt temelji se na nastavku i nadogradnji aktivnosti projekta REVITAS I, a provodio se je od siječnja 2014. do studenoga 2015.

Opći ciljevi projekta REVITAS II jesu: zaustavljanje propadanja istarskog zaleđa očuvanjem i promocijom kulturne baštine te poticanjem razvoja integriranih turističkih proizvoda, oblikovanje prekogranične turističke destinacije te poticanje održivog razvoja turizma u istarskom zaleđu na temelju kulturnog i prirodnog bogatstva područja. Povezivanje i osposobljavanje ponuditelja turističkih proizvoda i usluga u svrhu smanjivanja razvojnog raskoraka između razvijenog obalnog i nerazvijenog unutrašnjeg dijela Istre te preusmjeravanjem turista iz obalnog dijela u unutrašnjost Istre. Poticanje i promoviranje autohtonih uzanci, običaja i zanata u svrhu zaustavljanja iseljavanja stanovnika iz nerazvijenog dijela unutrašnjosti Istre te povećanje prepoznatljivosti tog dijela Istre.

Na području Grada Vodnjan – Dignano održane su radionice na temu suhozidne gradnje te kao najbitnija aktivnost uređen je REVITAS info point na Narodnom Trgu u Vodnjanu.

Ostali partneri u projektu su bili: Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran, Istarska županija, Grad Buzet i Turistička zajednica istarske županije.

Sveukupan iznos projekta je 843.058,50 EUR, a vlastito sufinanciranje za svakog partnera iznosi 15% dok 85% sredstava dodjeljuje se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Iznos bespovratnih sredstva koja su dodijeljena Gradu Vodnjan – Dignano iznosio je 110.000 eura.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na http://revitas.org/hr/revitas-2/o-projektu/

 

ZOOB: projekt se provodio od 2009. do 2012. godine u sklopu prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.

Glavni cilj projekta je smanjenje zagađenja i očuvanje bioraznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo kroz održivi razvoj poljoprivredne proizvodnje. U maslinarstvu osim kvalitete i količine maslinovih ulja prvenstveno je važna briga za okoliš pri proizvodnji, očuvanje biološke raznolikosti i zdravlje ljudi.

Tijekom projekta provedene su slijedeće aktivnosti: prikupljanje podataka o stanju u maslinarstvu i prerada maslina na obuhvaćenom području, praćenje bolesti i štetnika masline, procjena stanja biološke raznolikosti, praćenje hranjivih tvari tla, ocjena važnosti izrade terasa i zatravljivanja u aktivnostima smanjenja erozije, određivanje vodne bilance  i pomanjkanja vode u tlima u prekograničnom području, usporedbe u količini i kvaliteti maslinova ulja te ostataka SZB u maslinovu ulju pri različitim načinima proizvodnje, oblikovanje smjernica odnosno preporuka za sve ove teme, oblikovanje i tiskanje letaka (četiri tipa na tri jezika), plakata (dva tipa na tri jezika) i brošura (tri tipa na tri jezika) te održavanje radionica i predavanja za stručnjake i proizvođače.

Ostali partneri uključeni u projekt su Kmetsko gozdarski zavod (KGZ) iz Nove Gorice,      Univerza na primorskem, Znanstveno raziskovalno središće (UP ZRS) iz Kopra, Udruga Agroturist Vodnjan, Grad Krk te Udruga maslinara Krka „Drobnica”.

Iznos bespovratnih sredstava koja su dodijeljena Gradu Vodnjan – Dignano iznosi 190.000 €

Za više informacija o projektu kliknite na slijedeći link: http://www.zoob-oljke.si/lang-hr.html

 

Program Ruralnog razvoja RH:

IPARD MJERA 301: projekt se provodio u 2014. godini u sklopu Programa Ruralnog razvoja RH. treći prioritet IPARD programa  - Razvoj ruralne ekonomije s glavnim ciljem razvoja i poboljšanja osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast, poboljšali životni i radni uvjeti u ruralnom području, te općenito spriječila daljnja depopulacija. Projektnim aktivnostima obnovljeno je i asfaltirano 7 km nerazvrstanih cesta na području vodnjanštine.

Iznos bespovratnih sredstava koja su dodijeljena Gradu Vodnjan – Dignano iznosi 2.700.000 kuna.

 

Projekt OSIPPPIT:

OSIPPPIT je akronim projekta „Organizacija sustava izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda korištenjem internet tehnologije“ koji se je provodio od siječnja 2014. do lipnja 2015. godine u sklopu programa prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija 2007 – 2013.

Cilj projekta je ustrojiti sustav putem kojega će se vršiti izravna trgovina poljoprivrednih proizvoda na području cijele Istre, i slovenskog i hrvatskog dijela odnosno potaknuti lokalna poljoprivredna gospodarstva da koriste i nove kanale prodaje putem internetske web aplikacije. Grad Vodnjan-Dignano kao projektni partner sudjelovao je u svim aktivnostima projekta te je bio zadužen za razvoj koncepta i brošure o korištenju web aplikacije.

Iznos bespovratnih sredstva koja su dodijeljena Gradu Vodnjan – Dignano iznosi 28.000 eura.

Ostali partneri u projektu bili su Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Znanstveno raziskovalno središče u Kopru i Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede u Mariboru.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na http://www.trznica-trg.eu

 

Projekt RURAL DESIGN

Projekt RURAL DESIGN je akronim je projekta kreativne industrije za dizajniranje prostora koji se provodio u sklopu Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007-2013. Projekt se provodio ukupno 15 mjeseci od 2015. do 2016. godine.

Opći ciljevi projekta jesu osigurati podizanje kvalitete urbanog i ruralnog prostora kroz izradu metodologije učinkovitog upravljanja vizualnim izgledom urbanog i ruralnog prostora, podići svijest javnosti o pitanjima zaštite kulturne baštine i vizualnom identitetu naselja, povećati suradnju između lokalnih i regionalnih aktera u zajedničkom prostornom planiranju, očuvati prirodna i kulturna bogatstava i valorizirati prostor, tradiciju i graditeljsku baštinu.

Aktivnostima projekta na području Grada Vodnjan-Dignano postavila se turistička urbana i pješačka signalizacija na više od 70 lokacija (ukupno više od 350 tabli).

Grad Vodnjan-Dignano je vodeći partner u projektu dok ostali partneri su Općina Svetvinčenat i Općina Sv. Lovreč s hrvatske strane, a Občina Cerknica i Občina Metlika sa slovenske strane.

Sveukupan iznos projekta je 392.912 eura, dok je iznos koji je dobio Grad Vodnjan-Dignano iznosio 98.200 eura.

 

Projekt ‘’Let’s act together in EU young laboratories’’: projekt se provodio u sklopu programa Erasmus + od 2015. do 2016. godine. Partneri u projektu bili su Grad Vodnjan – Dignano i talijanski grad Isernia. Projektni cilj bio je povećanje političku angažiranosti mladih u vlastitim lokalnim zajednicama. Tijekom studijskog putovanja učenici su posjetili najznačajnije povijesne, kulturne i prirodne znamenitosti regije Molise te su upoznali njihove vršnjake iz grada Isernia. Cilj projekta bio je povećanje političke angažiranosti mladih u lokalnim zajednicama, a za postizanje tog cilja učenici su sudjelovali u svakodnevnim radionicama tijekom kojih su analizirali i uspoređivali stanje, odnosno prednosti i nedostatke u vlastitim zajednicama te su na kraju istih izradili ciljane prijedloge za poboljšanje stanja koje će na kraju projekta prezentirati vlastima u lokalnim zajednicama.

Vrijednost projekta je 50.000 eura, a u aktivnosti projekta bili su uključeni učenici iz osmog razreda talijanskog odjela OŠ Vodnjan i od prvog do četvrtog razreda srednje škole ''Dante Alighieri'' iz Pule.

 

Projekt YOUINHERIT: provodi se u sklopu programa Central Europe 2014 -2020., a ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci (od lipnja 2016. do lipnja 2019. godine).

Cilj  projektnih aktivnosti je postići uključivanje mladih u valorizaciju kulturne baštine i starih zanata. Naglasak je stavljen na tradiciju maslinarstva koju treba prilagoditi pomoću novih tehnologija (ICT) mlađim poljoprivrednicima i onima koji to žele postati.

Cilj je da lokalno stanovništvo otkrije skriveni potencijal ekonomskog razvoja koji se temelji na maslinarstvu te prednost radnih mjesta koja se baziraju na lokalnoj tradiciji i kulturi.

U sklopu projekta, pomoću prijedloga mladih, obnoviti će se jedan objekt kulturne baštine („Stara vaga“) u kojem će se održavati stručne radionice za mlade maslinare u suradnji s Udrugom poljoprivrednika ''Agroturist'' te istovremeno iz istoga, kao „Info Pointa“ usmjeravati turiste prema lokalnim kušaonama, uljarama i maslinicima.

Ostali partneri u realizaciji projekta su: Općina Budafok-Tétény (Mađarska), Razvojna agencija Sinergija d.o.o. (Slovenija), Pomorski Muzej Piran (Slovenija), Općina Piran (Slovenija), Ured za regionalno planiranje ''Masovia'' (Poljska), Udruga poljoprivrednika ''Agroturist'', Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua (Italija), Marco Polo System (Italija), Regija Veneto (Italija), Assonautica provinciale di Venezia (Italija), Srednja škola vinarstva Soós István (Mađarska), Općina Beltinci (Slovenija).

Sveukupan iznos projekta je 2.340.500 eura. Vrijednost proračuna za Grad Vodnjan-Dignano iznosi 211.957,81 eura, a za udrugu Agroturist 96.000,00 eura.

https://www.youtube.com/watch?v=pZGCo25q84w

 

Projekt ‘THOUGHT - Together for the future EU: Children's voices’: projekt su provodi u sklopu programa “Eu for citizens”, a projektni partner je Opština Blace iz Srbije.

Cilj projekta je učenička razmjena kroz  organizirano petodnevno gostovanje učenika iz osnovne škole Blace na području Grada Vodnjan – Dignano. Aktivnosti su se održale u lipnju 2016. godine. Pomoću novinarskih, jezičnih i umjetničkih radionica postignuti su projektni ciljevi odnosno upoznavanje mladih s EU institucijama, potaknulo političko angažiranje te upoznavanje mladih s njihovim pravima.

Za realizaciju svih aktivnosti Gradu Vodnjan – Dignano kao vodećem projektnom partneru dodijeljena su bespovratna sredstva u visini od 10.000 eura.

 

Projekt SHARING – Starting from hospitality to achieve a real european identity and generate inclusion je projekt koji se provodio u sklopu programa Eu for citizens a projektni partneri bili su talijanski grad Vallefoglia i latvijski grad Valmiera.

Projekt se provodio u talijanskom gradu Vallefoglia od 27. rujna do 01. listopada 2016. godine. U projektnim aktivnostima sudjelovalo je više od 150 osoba s područja Vodnjana, odnosno 50 učenika iz osnovne škole Vodnjan te više od 100 osoba u ulozi predstavnika raznih institucija s područja Vodnjana.  U sklopu istoga potpisalo se formalno bratimljenje u kojem sudjeluju 3 gradova (Vodnjan, Vallefoglia i Valmiera) te projekt je samo prvi korak u međusobnim odnosima između triju zajednica.  Potpuno novo iskustvo doživjeli su i učenici iz Vodnjana koji su po prvi put  bili ugošćeni u talijanskim obiteljima te tako imali mogućnost upoznati nove ljude i kulturu.

Visina bespovratnih sredstva za realizaciju ovog projekta iznosi 25.000,00 €.

 

Projekt ‘’Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Vodnjan – Dignano"

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Kohezijskog fonda financira se izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Vodnjan – Dignano.

Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Vodnjan - Dignano čime će se osigurati infrastruktura potrebna za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Grada  i smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegova odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje. 

Provedba projekta neposredno će utjecati i na smanjenje broja divljih odlagališta, razvoj ekološke svijesti i očuvanje okoliša za ugodno i zdravo stanovanje.

Razdoblje provedbe projekta:         veljača 2018 – svibanj 2019.

Ukupna vrijednost  projekta           : 3.825.498,50  kn

Iznos EU bespovratnih sredstava  : 3.118.319,35 kn