Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Nakon donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13) Vlada RH donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01. studenoga 2017. godine te od tog datuma započeo je teći rok od tri mjeseca u kojem jedinice lokalne samouprave moraju donijeti nove akte.

Slijedom navedenoga svaka jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za vlastito područje.

Za provedbu ove odluke osigurana su sredstva u Proračunu  Grada Vodnjana-Dignano za 2018. godinu u visini od 4.250.000,00 kuna.

Kompletan tekst Odluke nalazi se u nastavku.