Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Arhiva plana javne nabave (2012-2021)

PLAN NABAVE GRADA VODNJAN-DIGNANO 2021. GODINA

Grad Vodnjan-Dignano donio je Plan nabave Grada Vodnjan-Dignano 2021.pdf (dalje: Plan nabave). Grad Vodnjan-Dignano će sve izmjene i dopune točke I. Plana nabave izvršiti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN).

Napomena:

Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i 144/2020) (dalje: Pravilnik) propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta. Pravilnik je stupio na snagu 1.1.2018. godine.

Člankom 3. Pravilnika Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

Člankom 4. Pravilnika  regulirano je da je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan objaviti u standardiziranom obliku u EOJN u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

Sukladno navedenom, Plan nabave objavljuje se u EOJN u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti upisivanjem naziva naručitelja (GRAD VODNJAN-DIGNANO), odabirom odgovarajuće godine Plana (2021.), te “Kreirati izvješće” .

PLAN NABAVE GRADA VODNJAN-DIGNANO 2020. GODINA

Grad Vodnjan-Dignano donio je Plan nabave Grada Vodnjan-Dignano 2020.pdf (dalje: Plan nabave). Grad Vodnjan-Dignano će sve izmjene i dopune točke I. Plana nabave izvršiti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN).

Napomena:

Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) (dalje: Pravilnik) propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta. Pravilnik je stupio na snagu 1.1.2018. godine.

Člankom 3. Pravilnika Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

Člankom 4. Pravilnika  regulirano je da je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan objaviti u standardiziranom obliku u EOJN u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

Sukladno navedenom, Plan nabave objavljuje se u EOJN u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti upisivanjem naziva naručitelja (GRAD VODNJAN-DIGNANO), odabirom odgovarajuće godine Plana (2020.), te “Kreirati izvješće” .

PLAN NABAVE GRADA VODNJAN-DIGNANO 2019. GODINA

Grad Vodnjan-Dignano donio je Plan nabave Grada Vodnjan-Dignano 2019.pdf (dalje: Plan nabave). Grad Vodnjan-Dignano će sve izmjene i dopune točke I. Plana nabave izvršiti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN).

Napomena:

Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) (dalje: Pravilnik) propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta. Pravilnik je stupio na snagu 1.1.2018. godine.

Člankom 3. Pravilnika Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

Člankom 4. Pravilnika  regulirano je da je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan objaviti u standardiziranom obliku u EOJN u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

Sukladno navedenom, Plan nabave objavljuje se u EOJN u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti upisivanjem naziva naručitelja (GRAD VODNJAN-DIGNANO), odabirom odgovarajuće godine Plana (2019.), te “Kreirati izvješće” .

PLAN NABAVE GRADA VODNJAN-DIGNANO 2018. GODINA

Plan nabave Grada Vodnjan-Dignano za 2018. godinu objavljen je se u EOJN u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti upisivanjem naziva naručitelja (GRAD VODNJAN-DIGNANO) i odabirom odgovarajuće  godine Plana (2018.), te “Kreirati izvješće” – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PLAN NABAVE GRADA VODNJAN-DIGNANO 2017.godina: 

PLAN NABAVE GRADA VODNJAN-DIGNANO 2012.-2016. godina: 

ARHIVA - 2013. godina 

PLAN NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

PETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

ŠESTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

ARHIVA - 2012. godina 

PLAN NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012. GODINU

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012. GODINU

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012.GODINU

ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012.GODINU

PETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012.GODINU