Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Evidencija imovine Grada Vodnjana

Evidencija je popis nekretnina u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano.

Podaci iz Evidencije ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak.

Evidenciju uspostavlja i vodi Grad Vodnjan - Dignano.

Evidencija se sastoji od:

 • popisa nekretnina,
 • popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima

Popis nekretnina sastoji se od popisa:

 • poljoprivrednog zemljišta,
 • šuma i šumskog zemljišta,
 • stambenih objekata,
 • nerazvrstanih cesta,
 • drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina.

Popis vlasničkih udjela u trgovačkim društvima sastoji se od popisa:

 • dionica, i
 • poslovnih udjela.

Evidencija imovine i prateći dokumenti