Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Radna tijela Gradskog vijeća

Radna tijela raspravljaju i daju mišljenje o prijedlozima i poticajima za donošenje akata iz dijelokruga Gradskog vijeća, predlažu donošenje akata iz dijekruga Gradskog vijeća, te raspravljaju i daju mišljenje o drugim pitanjima iz dijelokruga Gradskog vijeća.
Radna tijela prate, u okviru svog dijelokruga, rad Gradonačelnika i drugih tijela koji su odgovorni za svoj rad Gradskom vijeću.
Radna tijela raspravljaju o izvješćima tijela i ustanova, koja ona, temeljem obveze utvrđene zakonom i drugim općim aktima, podnose Gradskom vijeću.
Radna tijela raspravljaju i daju mišljenje, iz svog dijelokruga o prigovorima i pritužbama, te prijedlozima koje građani podnose Gradskom vijeću, shodno važećim zakonskim propisima.
Radna tijela donose zaključke, preporuke i rješenja. Radno tijelo obvezno je o svojim zaključcima izvijestiti Gradonačelnika i Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće Grada Vodnjana osniva stalna radna tijela i to:

1. Mandatno – verifikaciona komisija
2. Komisija za izbor i imenovanja
3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativu djelatnost
4. Odbor za plan, financije i upravljanje imovinom
5. Odbor za gospodarstveni program
6. Odbor za društveni program
7. Odbor za prostorno uređenje i komunalni program
8. Odbor za socijalni program
9. Odbor za nagrade, počasti i priznanja

Gradsko vijeće prema potrebi osniva i druga radna tijela.

 

POPIS ČLANOVA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA VODNJANA – DIGNANO (2021-2025)
 
MANDATNO – VERIFIKACIONA KOMISIJA
Sandra Franjul
Edin Bešić
Ester Geissa Đurić
 
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE
Evelina Biasiol-Brkljačić
Nenad Štokovac
Igor Orlić
 
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
Evelina Biasiol-Brkljačić
Sandra Franjul
Igor Orlić
 
ODBOR ZA PLAN, FINANCIJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM
Daniele Manzin
Kristina Sić
Cristian Biasiol
 
ODBOR ZA GOSPODARSTVENI PROGRAM
Aleks Ristić
Ivana Fritz
Marijan Ingola
 
ODBOR ZA DRUŠTVENI PROGRAM
Erik Ušić
Lucija Debeljuh
Gianna Delton
 
ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI PROGRAM
Nikica Bilić 
Edin Bešić
Daniele Manzin
Martin Predan
Bojana Popović
 
ODBOR ZA SOCIJALNI  PROGRAM
Loretta Morosin
Željka Mitrović                                            
Silvana Giachin
 
ODBOR ZA NAGRADE I POČASTI
Romina Bilić
Marino Leonardelli
Pietro Demori