Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Pučko otvoreno učilište "Vodnjan-Dignano"

Pučko otvoreno učilište -Universita' popolare aperta "Vodnjan - Dignano" javna je ustanova za trajnu naobrazbu, kulturu i informiranje.

Misija je Pučkog otvorenog učilišta doprinositi intelektualnom, društvenom i općem razvoju njegova okruženja putem pružanja visokokvalitetnih usluga obrazovanja, kulturnih i zabavnih programa.

Vizija učilišta je postati moderni centar visokokvalitetnih obrazovnih, kulturnih i zabavnih aktivnosti grada Vodnjana, na potpuno zadovoljstvo korisnika usluga.

Osnovni ciljevi koji se žele postići aktivnostima, a koji su usmjereni ka ostvarenju vizije Učilišta, jesu:

  • postati kvalitetna ustanova na području obrazovanja i kulture;
  • stvarati visokovrijedne programe;
  • stručno usavršavati i obrazovati ljudske potencijale.

POU
 

INFO

Pučko otvoreno učilište - Università Popolare Aperta „VODNJAN -DIGNANO"
Adresa: Portarol 31, 52215 Vodnjan
tel. 052 512 540
Ravnateljica: Jelena Kancijanić 

e-mail: uciliste.vodnjan.dignano@gmail.com
web: www.pou-upa-vodnjan.com

Radno vrijeme:
PON-PET 07:00 - 15:00