Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Dom mladih Vodnjan

Prostor Doma mladih koristi se za brojne kulturno-umjetničke programe; djelovanje brojnih lokalnih udruga, koje u istome provode svoje programe i aktivnosti, od rekreacije, mažoretkinja, plesnih skupina, lokalnih kulturno umjetničkih društava, šahovskih turnira, okupljanja i druženja pripadnika nacionalnih manjina, itd.

Dom se također koristi za izvođenje kazališnih predstava, koncerata, dječjih festivala, maškara te raznih nastupa.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju koja je nastala kao posljedica pandemije korona virusa COVID-19, trenutno su na snazi "Sigurnosno zaštitne mjere i protokol postupanja tijekom epidemije COVID-19 u Domu mladih Vodnjan".