Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Vijećnici usvojili Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima

Na dnevnom redu četvrte sjednice Gradskog vijeća Grada Vodnjana ključna točka bila je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vodnjana.

Sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, gradsko vijeće donijelo je odluku o koeficijentima potrebnim za obračun plaće službenika i namještenika na prijedlog Gradonačelnika Edija Pastrovicchija. Time će se smanjiti plaće pročelnika, voditelja, viših savjetnika i savjetnika dok će se povećati plaće za do sada slabije plaćena radna mjesta, poput viših stručnih suradnika, stručnih suradnika, viših referenata, referenata i namještenika. Donesena je odluka u skladu s pokrenutom reorganizacijom i sistematizacijom kojom se želi povećati učinkovitost i efikasnost te racionalizirati rad Gradske uprave.

Gradsko vijeće usvojilo je i Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Vodnjan za 2021. U prvom polugodištu ove godine prihodi su iznosili 21.070.690,81 kuna, što je 22,3% od godišnjeg plana dok su u istom razdoblju rashodi i izdaci iznosili 21.875.784,70 kuna, 23,15% u odnosu na godišnji plan. Dok su prihodi niži od očekivanih, rashodi su bili u očekivanim okvirima u odnosu na prihode.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Vodnjan. Ravnatelj Sandro Manzin podnio je Zahtjev za sporazumni raskid ugovora radi prelaska na drugo radno mjesto. Nakon što je Upravno vijeće POU-a prihvatilo Prijedlog odluke o razrješenju, zahtjev je jednoglasno usvojen na Gradskom vijeću.

Vijećnici su se morali izjasniti i oko Odluke o raspuštanju Savjeta mladih Grada Vodnjan. Kako je na sastanku između gradonačelnika Grada Vodnjana i predsjednice Savjeta mladih utvrđeno da Savjet mladih nije održao sjednicu dulje od šest mjeseci, sto je zakonska obveza, Gradsko ga je vijeće, na inicijativu Gradonačelnika, dužno raspustiti. S osam glasova za i četiri protiv odluka je prihvaćena.