Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodnjan-Dignano

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 77. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom trgovačko društvo CONTRADA d.o.o. dana 08. svibnja 2023. godine je pokrenulo postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodnjan-Dignano.

Svi zainteresirani mogu najkasnije do 07. lipnja 2023. godine do 15:00 sati putem obrasca dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Cjenika na e-mail adresu: contrada@contrada.hr.

𝐔 𝐜𝐢𝐥𝐣𝐮 𝐨𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐫𝐚𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐤𝐨𝐫𝐢𝐬𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐮𝐬𝐥𝐮𝐠𝐚 𝐯𝐢š𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐦𝐨𝐠𝐮ć𝐞 𝐣𝐞 𝐝𝐨𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐮 𝐨𝐝 𝟏𝟕:𝟎𝟎 𝐝𝐨 𝟏𝟖:𝟑𝟎 𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐮 𝐯𝐣𝐞𝐧č𝐚𝐧𝐨𝐣 𝐬𝐚𝐥𝐢 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐕𝐨𝐝𝐧𝐣𝐚𝐧𝐚-𝐃𝐢𝐠𝐧𝐚𝐧𝐨.

Obrazac i Prijedlog Cjenika dostupni su na https://contrada.hr/savjetovanje-prijedlog-cjenika-usluge-prikupljanja-mjesanog-komunalnog-otpada-na-podrucju-grada-vodnjan-dignano/