Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Sakupljanje glomaznog otpada sa kućne adrese od 14. do 17. studenog

U tjednu od 14. do 17. studenog Contrada d.o.o. organizira sakupljanje glomaznog otpada sa kućne adrese korisnika u vremenu od 11:00 do 18:00 sati. Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodnjana – Dignano svi korisnici iz kategorije kućanstvo imaju pravo na odvoz glomaznog otpada sa lokacije obračunskog mjesta bez naknade u najvećoj količini do 2 m3 godišnje.

Pozvani su svi zainteresirani da se prijave:

telefonskim pozivom na telefon 052 647 096
osobno u reciklažno dvorište, A. Smareglia 67 u redovno radno vrijeme Pon-Sri-Čet-Pet od 07:00 do 13:00 ili Uto – Sub od 9:00 do 17:00
slanjem popunjenog Zahtjeva za odvoz glomaznog komunalnog otpada na contrada@contrada.hr

Prijave se zaprimaju do srijede 09. studenog 2022. godine.

https://contrada.hr/sakupljanje-glomaznog-otpada-sa-kucne-adrese/