Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Grada Vodnjana-Dignano

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Grada Vodnjan-Dignano na lokaciji A. Smareglia 67, Vodnjan-Dignano od 01. siječnja 2024. godine je ponedjeljak i petak od 09:00 do 15:00, utorak i srijeda od 09:00 do 17:00 te četvrtak i subotu od 07:00 do 13:00.

Ovom promjenom omogućeno je građanima da tokom radnog tjedna imaju dva dana kada mogu besplatno predati svoj otpad do 17:00.

Reciklažno dvorište nije otvoreno tijekom neradnih dana i nedjeljama.

Prilikom dolaska u reciklažno dvorište potrebno je djelatniku predočiti osobnu iskaznicu i posljednji račun Contrade d.o.o. za odvoz komunalnog otpada kako bi se mogla utvrditi šifra korisnika.

Reciklažno dvorište je bitna komponeneta sustava gospodarenja otpadom gdje građani mogu besplatno predati preko 40 vrsta otpada poput papira i kartona, metalne, staklene i plastične ambalaže, tekstila, glomaznog otpada i ostalog otpada iz kućanstva. Predajom otpada u reciklažno dvorište građanin osigurava se da će se otpad zbrinuti na propisani način a svojim postupanjem osigurava čistoću i urednosti našeg okoliša.

Aktualnosti