Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Prijava kuće za odmor

Temeljem članaka 20, 25.-28. i 49. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine RH  br. 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), članka 73. Općeg poreznog zakona (Narodne novine RH br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) i Odluke o lokalnim porezima Grada Vodnjan-Dignano (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano br. 18/23), Grad Vodnjan-Dignano poziva pravne i fizičke osobe da dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu, putem obrasca za prijavu.

Obrazac se dostavlja osobno, putem pošte na adresu Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano ili putem elektroničke pošte na adresu: pisarnica@vodnjan-dignano.hr.

Obveznici poreza na kuću za odmor

Člankom 25. Zakona o lokalnim porezima, propisano je da su obveznici plaćanja poreza na kuću za odmor pravne ili fizičke osobe – vlasnici kuća za odmor na području Grada Vodnjan-Dignano. Također, Zakonom je propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak/dobit s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak ne utječe na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Što se smatra kućom za odmor?

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno, privremeno ili sezonski, u što se ne ubrajaju gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao niti kuće koje se koriste za trajno stanovanje.

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu o lokalnim porezima ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), starosti i trošnosti.

Porez na kuću za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.

Sukladno članku 4. Odluke o lokalnim porezima Grada Vodnjan-Dignano, visina poreza na području Grada Vodnjan-Dignano iznosi 5,00 €/m2 korisne površine kuće za odmor.

Tko mora dostaviti podatke?

Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih je došlo do promjene podataka bitnih za oporezivanje u odnosu na prethodnu godinu, kao i novi porezni obveznici.

Do kada treba podnijeti prijavu?

Sukladno članku 49. Zakona o lokalnim porezima, rok za podnošenje prijave je do 31.3.2024. godine

Nepodnošenje prijave

Člankom 56. Zakona o lokalnim porezima propisane su kazne za nepodnošenje prijave s podacima koji su nužni za utvrđivanje poreza, u rasponu od 260,00 € do 3.310,00 € za pravne osobe, te od 10,00 € do 660,00 € za fizičke osobe.

Aktualnosti