Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Preuzimanje glomaznog otpada – Galižana

Ovim putem obavještavaju se korisnici usluga sa područja Galižane da je za subotu 19. ožujka 2022. godine organizirano preuzimanje glomaznog otpada od strane Contrade d.o.o.

U sklopu cijene javne usluge omogućeno je korisnicima usluge besplatna predaja do 2m3 glomaznog otpada.

Naši djelatnici biti će smješteni kod nogometnog igrališta od 08:00 do 11:00 sati.

Prilikom predaje glomaznog otpada potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i zadnji račun Contrade d.o.o.