Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

POU: OTVORENI UPISI NA TEČAJ JEZIKA POSLOVNI ENGLESKI JEZIK

 

 

O PROGRAMU

Tečaj poslovnog engleskog jezika je namijenjen stručnjacima raznih profila, ali i onima koji u poslovnoj svakodnevici rijetko koriste engleski, a žele postići određenu razinu samopouzdanja u komunikaciji s kolegama i klijentima.  

Kroz simulaciju raznih poslovnih situacija s radnog mjesta, tečaj osigurava uspješnu usmenu i pisanu komunikaciju na stranom jeziku. Poslovne vještine na engleskom jeziku usavršavat će se kroz razne aktivnosti: pisanje poslovnih e-mailova i drugih pisanih tekstova, analize informacija i ostale svakodnevne poslovne situacije.

Tečaj traje 10 tjedana (40 školskih sati), a nastava se održava dva puta tjedno u popodnevnim satima (2 x 2 školska sata).

Prijave i upisi na tečaj otvoreni su od 01.03.2022. do 15.03.2022. godine, odnosno do popunjenja grupe. Prijave i upisi se obavljaju putem e-maila: uciliste.vodnjan.dignano@gmail.com, web stranice: www.pou-upa-vodnjan.com ili pozivom na tel. 052/512-540 ili mob. 091 617 50 14. Početak nastave je predviđen u ožujku.