Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Održana izborna skupština Udruge obiteljskog smještaja Grada Vodnjan - Dignano

Proteklog je tjedna održana Izborna skupština Udruge obiteljskog smještaja Grada Vodnjan – Dignano. Tom je prigodom na novi četverogodišnji mandat jednoglasno izabrana dosadašnja predsjednica Sandra Božac koja je ujedno izabrana i za likvidatora udruge, dok je za potpredsjednicu udruge jednoglasno izabrana Iva Udovičić Jurman. Također, na mandat od četiri godine jednoglasno su izabrani i novi članovi upravnog odbora koji sada broji 5 umjesto dosadašnjih 11 članova, a čine ga Andrea Baressi, Sandra Škare, Anamarija Mikelić, Ana Fornažar i Morena Smoljan Makragić. Za tajnicu udruge jednoglasno je izabrana Nikolina Draković.

Na prijedlog predsjedništva, članovi Udruge jednoglasno su prihvatili ukidanje Nadzornog odbora udruge te ujedno i prijedlog izmjene Statuta, koji se odnosi na smanjenje članova Upravnog odbora kao i ukidanje Nadzornog odbora. Jednoglasno je prihvaćeno i financijsko izvješće za 2020, kao i financijski plan za 2021, te plan aktivnosti Udruge u 2021. godini. Udruga je kao prioritetne ciljeve postavila usku suradnju sa Gradom Vodnjan – Dignano i TZ-om, promoviranje turizma Vodnjanštine u svrhu produljenja turističke sezone te konstantno uklanjanje smeća i držanje čistoće na nivou turističke destinacije.