Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Odobrenja za održavanje okupljanja izdaju lokalni stožeri civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 18. lipnja 2021. donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-395 (u daljnjem tekstu: Odluka).

Nužne epidemiološke mjere stupaju na snagu 1. srpnja, a određuju se u trajanju do 15. srpnja 2021.

Svi stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave provodit će nadzor pridržavanja epidemioloških mjera propisanih  Odlukom, a osobito nužnih epidemioloških mjera koje se odnose na zabranu i način javnih događanja i okupljanja te ograničenja rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge.

Svi stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave izdavat će prethodnu suglasnost za održavanje svih javnih događanja i okupljanja s više od 100 osoba na jednom mjestu, u skladu s Odlukom.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.

Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih Odlukom, primjenjuje se ova Odluka.
Stožer civilne zaštite Grada Vodnjan-Dignano izdavat će odobrenja za održavanje okupljanja isključivo vezana uz epidemiološke mjere.

Upiti će se zaprimati na e-mail adresu: stozercz@vodnjan.hr

Rokovi za traženje odobrenja su 7 dana prije događaja.

Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja se može pronaći na poveznici:

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20okupljanja%20-%20nova,%2018.06.2021..pdf