Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Obveznicima redovite kontrole dimnjaka - UPOZORENJE

Sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Vodnjan-Dignano   (Službene novine br. 14/22) te Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službene novine br. 07/17), ovlašteni dimnjačar obavijestio je nadležne službe Grada Vodnjan-Dignano  o nemogućnosti izvršenja usluge ili da se niste javili na ostavljenu obavijest radi dogovora termina mogućeg izvršenja usluge.

Prema Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službene novine br. 07/17), propisano je da su korisnici usluga dužni omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,  dati podatke o broju i vrsti uređaja za loženje dimnjaka i omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

U okviru svojih nadležnosti komunalno redarstvo Grada Vodnjan-Dignano,  ovlašteno je pisano upozoriti pravne i fizičke osobe na obavezu obavljanja dimnjačarskih radova, sukladno dostavljenom  izvješću koncesionara, te nakon zaprimanja zahtjeva  koncesionara za izdavanjem Obaveznih prekršajnih naloga, izdavati prekršajne naloge sa predviđenim novčanim kaznama.

Temeljem gore navedenih odredbi Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, a u cilju postizanja Vaše sigurnosti kao i sigurnosti drugih građana grada Vodnjana-Dignano, molimo Vas  da omogućite  dimnjačaru  izvršenje  dimnjačarske  usluge.

Ukoliko se ne javite tvrtki Dimnjak d.o.o. i ukoliko ne omogućite redovitu kontrolu čišćenja i mjerenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, izlažete  se troškovima kažnjavanja, izdavanjem Obaveznih prekršajnih naloga sa predviđenom:       

1. novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna (ad 132,72 do 663,61 eura) kazniti će se za prekršaj pravna ili fizička osoba - obrtnik kao korisnik usluga, odnosno upravitelj zgrade ako:

- Odbije koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara;

- Onemogući redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje ili ne da na uvid potrebnu dokumentaciju i obavijesti;

- U ostavljenom roku ne otkloni nedostatke; ne obavijesti ovlaštenog dimnjačara o upotrebi dimovodnog objekta, koji nije bio Upotrebljavan, i priključenju uređaja za loženje;

2. novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kn (ad 92,91 do 199,08 eura) kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

3. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn (od 132,72 do 663,61 eura) kaznit će se fizička osoba - korisnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Za dogovor o terminu izvršenja usluge molimo Vas da kontaktirate:

Dimnjak d.o.o.

Zagrebačka 27, 52100 Pula

Tel.: 052 543 597

SMS: 091 223 1005 (isključivo za poruke)

e-mail: infopula@dimnjak.hr ili web: dimnjak.hr

Ukoliko ste u međuvremenu dogovorili termin izvršenja dimnjačarskih  usluga ili su iste obavljene, ovo upozorenje možete zanemariti.