Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - SANITARNA KANALIZACIJA GALIŽANA

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja

odpadnih voda), 2.b skupine - SANITARNA KANALIZACIJA UNUTAR INDUSTRIJSKE ZONE GALIŽANA na postojećoj građevnoj čestici 1051/3 , 1055/17, 3075/2, 3074/2, 1109/2, 1089/4, 1089/17, 1172/59 i 1172/58 k.o. Galižana (Galižana, INDUSTRIJSKA ZONA GALIŽANA).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.03.2021 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II.kat.

Aktualnosti