Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „IZGRADNJA TRANSFORMATORSKE STANICE RASKLOPIŠTA TS RP 220/110 KV GURAN, REKONSTRUKCIJA I RASPLET PRIKLJUČNIH DALEKOVODA 220 KV I 110 KV GRAD VODNJAN I OPĆINA MARČANA, ISTARSKA ŽUPANIJA“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 29. studenog 2021. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat IZGRADNJA TRANSFORMATORSKE STANICE RASKLOPIŠTA TS RP 220/110 KV GURAN, REKONSTRUKCIJA I RASPLET PRIKLJUČNIH DALEKOVODA 220 KV I 110 KV GRAD VODNJAN I OPĆINA MARČANA, ISTARSKA ŽUPANIJA.

Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 28. prosinca 2021. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Odsjekom za prostorno uređenje i gradnju pri Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vodnjana-Dignano, te Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Marčana.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 29. studenog 2021. godine do 28. prosinca 2021. godine na sljedećim lokacijama uz pridržavanje svih propisanih mjera vezanih za prevenciju širenja bolesti COVID – 19:

Za Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka ulica 2, ulazni hol zgrade, radnim danom od 09,00 do 12,00 sati

Za Općinu Marčana, Marčana 158, prizemlje, ponedjeljkom i četvrtkom od 8,30 do 11,30 i utorkom od 14,00 do 17,00 sati

Ulaznom holu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u vrijeme trajanja javne rasprave i na službenim internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – www.mingor.gov.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr,  Grada Vodnjana - www.vodnjan.hr i Općine Marčana – www.marcana.hr.

Javno izlaganje Studije održat će se u srijedu 08. prosinca 2021. godine u prostorijama Grada Vodnjana-Dignano – vjenčana sala (prizemlje, ulaz s trga), Vodnjan, Trgovačka ulica 2,  s početkom u 17,00 sati, te u četvrtak 09. prosinca 2021. godine u vijećnici Općine Marčana, Marčana 158 s početkom u 17,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i predstavnici izrađivača Studije, Energetskog instituta Hrvoje Požar iz Zagreba, koji će prikazati tehničko-tehnološke elemente zahvata kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

Javno izlaganje bit će organizirano uz pridržavanje svih propisanih mjera vezanih za prevenciju širenja bolesti COVID – 19, a svi koji se istih ne budu pridržavali bit će onemogućeni u sudjelovanju na istom. S obzirom na ograničenja vezana za prevenciju širenja bolesti COVID -19 na javnim okupljanjima, sudjelovanje na javnom izlaganju potrebno je najaviti do ponedjeljka 06. prosinca 2021. godine do 12:00 sati na adresu e-pošte: odrzivi.razvoj@istra-istria.hr uz navođenje željenog mjesta sudjelovanja.

U slučaju prijave većeg broja pripadnika zainteresirane javnosti od onog koji je dopušten sukladno propisanim mjerama vezanih za prevenciju širenja bolesti COVID – 19, organizirat će se ponovno javno izlaganje istog dana na obje lokacije i to u prostorijama Grada Vodnjana-Dignano – vjenčana sala (prizemlje, ulaz s trga), Vodnjan, Trgovačka ulica 2,  s početkom u 19,00 sati, te u vijećnici Općine Marčana, Marčana 158 s početkom u 19,00 sati.

Svi prijavljeni za sudjelovanje na javnom izlaganju dobit će na adresu e-pošte (sa koje je upućen zahtjev za sudjelovanjem na javnom uvidu), potvrdu o sudjelovanju na javnom izlaganju sa točno naznačenom adresom i vremenom javnog izlaganja.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 28. prosincem 2021. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.