Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Gradu Vodnjan-Dignano dodijeljena potpora za održavanje i razvoj predškolske aktivnosti

Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je Odluku o dodjeli financijske potpore Gradu Vodnjan-Dignano u iznosu od 54.718,16 EUR (412.500,00 HRK) za sufinanciranje troškova predškolske ustanove DV – SI Petar Pan. Ova financijska potpora rezultat je uspješne prijave Grada Vodnjan-Dignano na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini. Javni poziv Središnjeg državnog ureda bio je otvoren od 10. do 17. studenog iste godine.

Financijska sredstva dodijeljena Gradu Vodnjan-Dignano namijenjena su prvenstveno pokrivanju troškova bruto plaća, naknada i materijalnih prava radnika vrtića, dok se manji dio sredstava koristi za pokrivanje troškova energenata i komunalija. Usklađeno s prijavom Grada, potpora je odobrena u punom iznosu koji je bio zatražen, što svjedoči o uspješnosti prijave na javni poziv.

Navedeno predstavlja važan korak u podršci održavanju i razvoju predškolske djelatnosti u Gradu Vodnjan-Dignano odnosno uvjetima rada u predškolskoj ustanovi DV – SI Petar Pan.

Aktualnosti