Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vodnjan-Dignano: OBAVIJEST O DEŽURSTVU (od 24.04. do 29.04.2021.)

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA VODNJAN-DIGNANO
KLASA:013-01/21-01/01
URBROJ: 2168-04-06/20-21-2
Vodnjan-Dignano,  23. travnja 2021.                      

OBAVIJEST O DEŽURSTVU

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vodnjan-Dignano zaprimati će kandidacijske liste i kandidature ovlaštenih predlagatelja u službenim prostorijama Grada Vodnjan-Dignano – Vjenčana sala – ulaz Narodni trg, od:

subote (24.04.2021.) do srijede (28.04.2021.), u vremenu od 12,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na brojeve telefona:

098 653 837 – Kristina Pavičić Sirotić i 098 874 794 – Barbara Kancelar,

i

četvrtak (29.04.2021.), u vremenu od 14,00 do 24,00 sata.

Obavijest o vremenu dežurstva za preostale dane objaviti će se naknadno na službenoj internet stranici Grada Vodnjan-Dignano.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA VODNJAN-DIGNANO
Kristina Pavičić Sirotić, v.r
Aktualnosti