Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

ANKETNI UPITNIK O RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA PUTEM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS-A)

Program društveno poticane stanogradnje (dalje u tekstu: POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, te se omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.
Program POS-a provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN br. 109/01, 82/04 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 59/20 i 58/21) tako da vise informacija o provedbi POS-a možete vidjeti na službenim web stranicama APN-a - www.apn.hr

Grad Vodnjan-Dignano svim zainteresiranim građanima nastoji osigurati rješavanje stambenog pitanja putem Programa poticane stanogradnje. Radi uvida u potrebe građana i boljeg planiranja Programa, provodi se anketa o interesu građana za kupnju stana putem ovog Programa. Provedbom ankete utvrdit će se postoji li objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa.

Slijedom navedenog, ukoliko ste zainteresirani za kupnju stana putem ovog Programa, ispunite anketni upitnik, te nam ga dostavite najkasnije do 25. studenog 2022. godine, na jedan od sljedećih načina:

  • Putem pošte na adresu: Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, sa naznakom „Anketni upitnik za kupnju stana po Programu poticane stanogradnje Grada Vodnjan-Dignano“
  • Elektroničkim putem na e-mail adresu ana.tonc@vodnjan.hr
  • Osobnim putem u pisarnicu Grada Vodnjan-Dignano na istoj adresi.

Ukoliko se utvrdi interes, Grad Vodnjan-Dignano će, u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama–APN, provesti Program POS-a.

Anketni upitnik ispunjavaju punoljetne osobe s neriješenim ili neadekvatno riješenim stambenim pitanjem. U slučaju bračne ili izvanbračne zajednice, anketni upitnik ispunjava jedan bračni drug.