Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Poziv za iskaz interesa za kupnju nekretnina na području starogradske jezgre vodnjanštine

Temeljem članka 46. Statuta Grada Vodnjan-Dignano (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano, broj 02/09, 02/10, 02/13, 02/18, 02/21, 7/22, 15/22-pročišćeni tekst i 16/23), Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano objavljuje:

 

POZIV  ZA  ISKAZ  INTERESA  ZA  KUPNJU  NEKRETNINA NA PODRUČJU STAROGRADSKE JEZGRE VODNJANŠTINE

                                                                                                                                             

Članak 1.

Javni poziv za iskaz interesa raspisuje se u cilju zadovoljavanja stambenih potreba stanovnika na području Grada Vodnjan-Dignano prodajom nekretnina u:

- starogradskoj jezgri Vodnjana,

- starogradskoj jezgri Galižane.

Svrha prodaje je obnova, revitalizacija starogradske jezgre uz poticaj građana da aktivnim sudjelovanjem u obnovi i rekonstrukciji doprinesu razvoju Grada Vodnjan-Dignano te istovremeno riješe svoje potrebe za stanovanjem.

Uvjeti pod kojima će se vršiti odabir najpovoljnijih ponuditelja utvrditi će se javnim natječajem, koji će se raspisati po obradi svih ponuda pristiglih po ovom Javnom Pozivu.

Članak 2.

Zainteresirane fizičke osobe dužne su u iskazivanju interesa, osim osobnih podataka, navesti i sljedeće podatke:

Broj katastarske čestice koju žele kupiti, a koja se nalazi na području starogradske jezgre Vodnjana i starogradske jezgre Galižane - popis nekretnina sastavni je dio ovog Javnog poziva.

Zainteresirani građani, pored nekretnina iz popisa, mogu navesti i neku drugu nekretninu u vlasništvu/ suvlasništvu Grada Vodnjan-Dignano,

Navesti razloge javljanja na poziv za iskaz interesa za kupnju.

Članak 3.

Iskaz interesa dostavlja se na adresu: GRAD VODNJAN-DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „NE OTVARAJ- JAVNI POZIV ZA KUPNJU NEKRETNINA“.

Sastavni dio ovog Poziva je i obrazac za iskaz interesa za kupnju.

Članak 4.

Rok za dostavu iskaza interesa je trideset (30) dana od dana objave Javnog Poziva, odnosno od 15. travnja 2024.g. do 15. svibnja 2024.g.

Članak 5.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na adresi Grada Vodnjan-Dignano ili na tel: 052/535-967, u uredovno vrijeme za stranke, vidljivo na stranicama Grada Vodnjan-Dignano.

 

KLASA: 940-08/24-01/25

UR.BROJ: 2163-10-01/01-24-1

Vodnjan-Dignano, 12. travnja 2024.g.

                                                                                              Gradonačelnik- Sindaco

                                                                                               Edi Pastrovicchio