Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Odluka o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Ovom se Odlukom utvrđuju rezultati Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini te se određuju iznosi financijskih potpora za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini. 

Sa korisnicima sredstava zaključiti će se ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i Grada Vodnjan-Dignano.

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Vodnjan-Dignano u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik.

                                                                                              GRAD VODNJAN-DIGNANO

Aktualnosti