Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Odluka o dodjeli financijska sredstva za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodnjan-Dignano za 2023. godinu

Ovom se Odlukom dodjeljuju financijska sredstva za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodnjan-Dignano za 2023. godinu po provedenom Javnom pozivu za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodnjan-Dignano za 2023. godinu.

S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva na temelju ove Odluke, Grad Vodnjan će sklopiti Ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobni odnosi davatelja i korisnika financijskih sredstava.

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, upravni odjel Grada ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji je postupak potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski, uz poštivanje ugovorenih rokova izvršenja programa, projekta ili aktivnosti te ugovorenih rokova dostave završnog izvješća. Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja upravnog odjela Grada smatrati će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Protiv ove Odluke može se podnijeti pisani prigovor u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Grada Vodnjan-Dignano. Odluka o dodjeli financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku. Grad Vodnjan-Dignano dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.