Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

OBAVIJEST O STUPANJU NA SNAGU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VODNJAN - DIGNANO ZA 2023. GODINU

     Ovim putem obavještavamo zainteresirane fizičke i pravne osobe da je dana 14. 04. 2023. godine stupio na snagu Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan - Dignano za 2023. godinu. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu od navedenog datuma podnositi zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja Grada Vodnjan - Dignano.

     Ovim putem obavještavamo javnost da je u Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan - Dignano (Službene novine Grada Vodnjan - Dignano br. 06/2023.) omaškom navedena lokacija Plaža Peroj 5 kao lokacija za postavljanje aqua park u okviru djelatnosti komercijalno rekreacijski sadržaj. Ispravna lokacija glasi: Plaža Peroj 10. Predmetni ispravak objavit će se u Službenim novinama Grada Vodnjan - Dignano.

                                                                                                 GRAD VODNJAN - DIGNANO