Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

NATJEČAJ za prodaju nekretnina_11.10.2021

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjana - Dignano.

 Za zainteresirane ponuditelje organizirat će se razgledavanje nekretnina dana 14. listopada 2021. godine na Narodnom trgu u Vodnjanu u 09,00 sati dok za nekretnine koje se nalaze u k.o Galižana na Velikom trgu u Galižani u 10:30 sati. 

Javno nadmetanje provest će se u prostorijama Grada Vodnjana - Dignano, Trgovačka 2, dana 21. listopada 2021. godine s početkom u 09,00 sati.

GRAD VODNJAN-DIGNANO