Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjan-Dignano 12.12.2022

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano KLASA: 024-02/22-01/16, URBROJ: 2163-10-02-22-4 od dana 02. prosinca 2022. godine raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjan-Dignano.

Jamčevina za sudjelovanje na natječaju prikazana je u točki I tabelarnog prikaza i uplaćuje se u kunama ili u eurima (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn) za svaki redni broj posebno.

Jamčevina se uplaćuje na IBAN račun Grada Vodnjan-Dignano broj HR3223600001850200007 Grad Vodnjan – Proračun, pozivom na broj HR68 7757-OIB za fizičke i pravne osobe, do početka javnog nadmetanja.

Za zainteresirane ponuditelje organizirat će se razgledavanje nekretnina dana 19. prosinca 2022. godine na Narodnom trgu u Vodnjanu u 09:00 sati.

Natječaj za prodaju nekretnina iz točke I ove obavijesti provest će se usmenim javnim nadmetanjem u prostorijama Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2/I kat, dana 22. prosinca 2022. godine s početkom u 09,00 sati.

Kompletni tekst natječaja i popis dokumentacije koju su natjecatelji dužni priložiti na javnom nadmetanju nalazi se na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano, Vodnjan, Trgovačka 2 i na internet stranici www.vodnjan.hr.

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti putem telefona na broj 535-967 ili putem e-maila martina.tomac@vodnjan.hr.

GRAD VODNJAN-DIGNANO