Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima.

Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije.

Pravo na podnošenje prijave za stipendiju imaju:

A) učenici srednjih škola ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo;
 • prebivalište na području Grada najmanje 3 (tri) godine do dana objave Natječaja;
 • upisan drugi, treći, četvrti ili peti razred srednjoškolskog obrazovanja;
 • prosjek od najmanje 4,0 u prethodnoj godini obrazovanja;
 • podmirena dospjela potraživanja prema Gradu i tvrtkama u vlasništvu Grada.

B) redovni studenti ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo;
 • nisu stariji od 26 godina;
 • prebivalište na području Grada najmanje 3 (tri) godine do dana objave Natječaja;
 • za studente prve godine studija: prosjek ocjena od najmanje 4,0 u prethodnoj godini obrazovanja;
 • za studente od druge godine na dalje: prosjek ocjena od najmanje 3,5 u prethodnoj godini studija;
 • podmirena dospjela potraživanja prema Gradu i tvrtkama u vlasništvu Grada.

Prijave se podnose se u zatvorenoj kuverti s naznakom ˝NE OTVARAJ-STIPENDIJE˝ najkasnije do 17. studenog 2023. godine na adresu: GRAD VODNJAN - DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, preporučenom poštom ili osobno u pisarnici Grada.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.