Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora 2022

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 94/17 - službeni pročišćeni tekst, 152/14, 81/15 - službeni pročišćeni tekst), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" br. 125/11, 64/15, 112/18), članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano 02/09, 02/10, 02/13, 02/18, 02/21), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano 05/03 i 03/09) i Odluke Gradonačelnika od 17. veljače 2022. godine raspisuje se

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na području Grada Vodnjan-Dignano,

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 22. veljače 2022. godine od 09,30 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu.

Javna licitacija održati će se dana 28. veljače 2022. godine u prostorijama Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2/I kat, s početkom u 09,30 sati.

 

KLASA: 372-01/22-01/03

URBROJ: 2163-10-01/01-22-02

Vodnjan-Dignano, 17. veljače 2022. godine

                                                                                   GRADONAČELNIK - SINDACO

                                                                                                Edi Pastrovicchio

 

Aktualnosti