Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora 09.10.2020

Na temelju članka 35. stavak 2. i čl. 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 137/97, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (“Službene novine Grada Vodnjana-Dignano“ br. 02/09, 02/10, 02/13, 02/18), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Grada Vodnjana-Dignano“ br. 05/03 i 03/09) i Odluke Gradonačelnika Grada Vodnjan-Dignano, Klasa: 372-02/20-01/03, Urbroj: 2168-04-01-20-1 od 06. listopada 2020. godine raspisuje se

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na području Grada Vodnjan-Dignano (tekst Natječaja u prilogu).

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 13. listopada 2020. godine od 09,00 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu na tel. 052 512 453.

Javna licitacija održati će se dana 19. listopada 2020. godine u prostorijama Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2/I kat, s početkom u 09,00 sati.

                                                                                                    GRAD VODNJAN-DIGNANO