Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup pod posebnim uvjetima u starogradskoj jezgri na području Grada Vodnjan-Dignano - „Proent“ 15.02.2023

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave te počinje teći slijedećeg dana od objave teksta Javnog natječaja na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano i Internet stranici Grada Vodnjan-Dignano.

Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od  20 (dvadeset) godina, uz oslobođenje plaćanja zakupnine za prvih 5 (pet) godina trajanja zakupa.

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija za provedbu natječaja za davanje poslovnih prostora u zakup pod posebnim uvjetima u starogradskoj jezgri na području Grada Vodnjan-Dignano „Proent“ na sjednici otvorenoj za javnost koja će se održati dana 03. ožujka 2023. godine u prostorijama Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, I. kat, s početkom u 10:00 sati.