Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu u 2024. godini

Raspisuje se JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu u 2024. godini.

Rok za podnošenje prijava je do 31. prosinca 2024. godine.  Javni natječaj nalazi se na oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignana, na mrežnim stranicama Grada Vodnjana - www.vodnjan-dignano.hr

Javni natječaj provodi Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Vodnjana-Dignano. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 052/535-966.

GRAD VODNJAN - DIGNANO