Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni poziv za prikupljanje ponuda fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje provedbe Programa obnove uličnih fasada obiteljskih kuća na području Grada Vodnjan – Dignano 2021

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje obnove uličnih fasada obiteljskih kuća na području grada Vodnjan – Dignano.

Javni poziv je trajno otvoren do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava Provoditelja Javnog poziva može ostvariti fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće na području Grada Vodnjan – Dignano.  

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 200.000,00 kuna, a osigurat će se kroz sredstva Proračuna Grada Vodnjan - Dignano za 2021. godinu.

Opravdani troškovi obnove fasade sufinancirati će se nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 50 do 150,00 kn/m2 obnovljene ulične fasade, odnosno do najvećeg iznosa od 15.000,00 kuna.

Podnositelj prijave na ovaj Javni poziv može podnijeti sveukupno najviše dvije prijave (u svojstvu vlasnika ili u svojstvu suvlasnika).

Aktualnosti