Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano 2021

Na temelju članka 10.  Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" br. 41/14) i članka 4. i 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano ("Službene novine Grada Vodnjana-Dignano" br. 02/2014 i 10/2021), Gradsko vijeće Grada Vodnjana-Dignano raspisuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano

I.

Savjet mladih Grada Vodnjana-Dignano je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Vodnjana-Dignano, osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Vodnjana.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Vodnjana u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života.

Gradsko vijeće Grada Vodnjana-Dignano bira 7 (sedam) članova i 7 (sedam) zamjenika članove Savjeta, čiji mandat traje tri godine.

II.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, podmlaci političkih stranaka te neformalne inicijative mladih na području Grada Vodnjana.

III.

Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih obavezno sadrži sljedeće podatke:

- podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prijavljenog prebivališta)

- motivacijsko pismo

- pisani i obrazložen prijedlog ovjeren od odgovorne osobe predlagatelja.

IV.

Prijedlogu je potrebno priložiti:

- presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu kandidata

- izvod iz registra udruga ne stariji od 6 (šest) mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar, odnosno odgovarajući dokaz.

V.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u Pisarnici Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2, Vodnjan-Dignano s oznakom "Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano" u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Vodnjana-Dignano (www.vodnjan.hr).

KLASA: 025-05/21-01/02

URBROJ: 2168-04-02-21-01

Vodnjan-Dignano, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­11. listopada 2021.          

                                                                       

                                                                           GRADSKO VIJEĆE GRADA VODNJAN-DIGNANO

                                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                                         Romina Bilić