Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Vodnjan-Dignano za 2024. godinu

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti  pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture (ustanove u kulturi kojima Grad Vodnjan-Dignano nije osnivač, udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture na području Grada).

Udruga mora biti registrirana i djelovati na području Grada Vodnjan-Dignano najmanje godinu dana do dana raspisivanja Javnog poziva.

Uvjet za prijavu je djelovanje i/ili provođenje aktivnosti na području Grada Vodnjan-Dignano od interesa za lokalnu zajednicu.

Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Grad Vodnjan-Dignano će sufinancirati programe i projekte iz sljedećih djelatnosti i područja:

1. kulturne djelatnosti:

a) arhivska djelatnost

b) muzejska djelatnost

c) knjižnična djelatnost

d) nakladnička i knjižarska djelatnost

e) audiovizualna djelatnost

2. kulturno-umjetničko stvaralaštvo:

a) dramska i plesna umjetnost

b) glazbena i glazbeno-scenska umjetnost

c) književnost

d) vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura

e) interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

f) digitalna umjetnost

g) kulturno-umjetnički amaterizam

3. djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom

4. transverzalna područja:

a) međunarodna kulturna suradnja i mobilnost

b) dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi

c) raznolikost kulturnih izričaja

d) poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama

e) digitalizacija u području kulture.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može prijaviti više programa ili projekata po svakom prioritetnom području.

Prijave na ovaj Javni poziv podnose se na propisanim obrascima koje čine sastavni dio ovog poziva.

Prijave prijedloga projekata dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka – Merceria 2, 52 215 Vodnjan-Dignano, sa naznakom “Prijava prijedloga programa javnih potreba u kulturi za 2024.- NE OTVARAJ”.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.10.2023. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Javnog poziva te koje nisu dostavljene na odgovarajućim obrascima u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga, neće se razmatrati niti uvrstiti u financiranje javnih potreba u kulturi Grada Vodnjan-Dignano za 2024. godinu.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti slanjem upita na adresu: nensi.giachin@vodnjan-dignano.hr ili telefonskim putem na broj: 052 / 535 953 ili 535 961 najkasnije do 20.10.2023.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, programa, projekta, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.