Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija od interesa za Grad Vodnjan-Dignano u 2024. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2024. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21, 114/22) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Vodnjan-Dignano koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.

Svrha i cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane Grada Vodnjan-Dignano, koji obuhvaćaju sljedeće teme:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje i obaviještenost vezano uz teme i događaje s područja Grada Vodnjan-Dignano
 • promicanje poduzetništva, zapošljavanja i zadržavanja građana na području Grada Vodnjan-Dignano
 • obrađivanje tema o kulturnim projektima, priredbama, programima i manifestacijama na području Grada Vodnjan-Dignano
 • promicanje ljudskih i političkih prava građana te unapređivanje pravne i socijalne države i civilnog društva
 • obrađivanje i promicanje tema namijenjenih djeci i mladima
 • obrađivanje tema u svezi sa zaštitom prirode, okoliša, ljudskog zdravlja i životinja
 • poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti, međusobnog uvažavanja, rodne ravnopravnosti i solidarnosti
 • poticanje stvaralaštva na istromletačkom (istrovenetskom) i čakavskom narječju i njegovanje baštine
 • poticanje istraživačkog novinarstva
 • promicanje odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta
 • obrađivanje tema o osobama s invaliditetom
 • obrađivanje tema o slijepim i slabovidnim osobama, tema o gluhim i gluhoslijepim osobama te tema o drugim osobama s komunikacijskim teškoćama kod kojih je zbog funkcionalnih oštećenja komunikacija govorom otežana ili ne postoji
 • obrađivanje tema o nacionalnim manjinama Grada Vodnjan-Dignano na jezicima nacionalnih manjina ili na hrvatskom jeziku

Prijave na Javni natječaj sa svim obveznim prilozima podnose se isključivo u elektroničkom obliku korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja, putem e-prijavnica.

Kako bi mogao koristiti elektronički sustav prijavljivanja (e-prijavnice), svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati.

Registracija novih korisnika vrši se jednokratno.

Pristupanje e-prijavnicama moguće isključivo s korisničkim imenom i lozinkom. Korisničko ime i lozinka kreiraju se prilikom registracije.

Registracija novih korisnika vrši se na slijedećoj poveznici: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

E-prijavnice nalaze se na slijedećoj poveznici:  https://som-natjecaj.eu/authentication/login

E-prijavnice i priloge nije potrebno ispisivati i slati u papirnatom obliku.

Grad Vodnjan-Dignano naknadno može zatražiti od prijavitelja dostavu dokumentacije i u izvorniku.

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce i obvezne priloge.

Prijave se podnose u razdoblju od 29.02.2024. do 15.03.2024. godine.

Prijava se smatra predanom tek kada je prijavitelj u elektroničkom sustavu prijavljivanja (e-prijavnica) odabrao opciju Pošalji prijavnicu i povratno primio automatski odgovor o zaprimljenoj prijavi.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

 

Aktualnosti