Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima (″Narodne novine″ broj 111/21) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Vodnjan-Dignano koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih i programskih sadržaja od interesa za Grad Vodnjan-Dignano, usmjereni na teme:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Grada Vodnjan-Dignano
 • poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine
 • razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti i sporta
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga i talijanskoga jezika
 • obrađivanje tema o osobama s invaliditetom
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Grada Vodnjana
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Vodnjan-Dignano.

Prijave ponuda šalju se preporučenom poštom na adresu:

GRAD VODNJAN-DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 VODNJAN-DIGNANO

s naznakom ″PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI″

ili se predaju u pisarnici Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2.

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude, ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

 

Aktualnosti