Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore za obnovu kažuna na području Grada Vodnjan - Dignano 2024

Na temelju članka 46. Statuta Grada Vodnjan - Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjan - Dignano˝ broj 02/09, 02/10, 02/13, 02/18, 02/21, 07/22 i 15/22 - pročišćeni tekst i 16/23), te Odluke o dodjeli bespovratne potpore za obnovu kažuna na području Grada Vodnjan-Dignano KLASA: 024-01/24-01/27 URBROJ: 2163-10-01/01-24-01 od 20. svibnja 2024. godine, gradonačelnik objavljuje

JAVNI POZIV

ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE ZA OBNOVU KAŽUNA

NA PODRUČJU GRADA VODNJAN-DIGNANO

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore za obnovu kažuna na području Grada Vodnjan - Dignano (u daljnjem tekstu: Grad) temeljem Odluke o dodjeli bespovratne potpore za obnovu kažuna na području Grada Vodnjan – Dignano.

Javni poziv objavljuje se povodom održavanja akcije ˝Moj kažun - La mia casita˝ s namjerom da se lokalno stanovništvo aktivno uključi u akciju, te da se obnovi što veći broj kažuna na našem području. 

Bespovratne potpore odobravaju se fizičkim ili pravnim osobama koje iskažu interes za obnovu kažuna na području Grada, putem predaje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore (u daljnjem tekstu: zahtjev). Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno do 07. lipnja 2024. godine.

Grad osigurava iznos od 5.000,00 EUR bespovratnih potpora za obnovu kažuna, koja pojedinačno može iznositi najviše do 1.000,00 EUR po kažunu. Sredstva se ne mogu odobriti retroaktivno.

Zahtjev treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, osobno u pisarnicu Grada, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano ili putem maila: pisarnica@vodnjan-dignano.hr.

Pored zahtjeva potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • fotokopiju osobne iskaznice;
  • fotokopiju vlasničkog lista parcele na kojoj se nalazi kažun odnosno suglasnost vlasnika parcele;
  • najmanje 3 slika kažuna u digitalnom obliku.

Pri dodjeli i definiranju visine potpore, uzeti će se u obzir slijedeći kriteriji:

  • lokacija kažuna
  • stupanj oštećenja kažuna
  • posebnost kažuna.

Konačna lista odobrene potpore biti će objavljena u roku od najviše 45 dana od isteka roka za predaju zahtjeva, na oglasnoj ploči te na internet stranici Grada  www.vodnjan.hr.

Popravak/obnovu kažuna potrebno je provesti u skladu sa pravilima struke, poštujući tradicijske elemente suhe gradnje. Podnositelj zahtjeva je dužan, po završetku radova, dostaviti slike obnovljenog/popravljenog kažuna u digitalnom obliku. Ukoliko se ukaže potreba, Grad će putem struke utvrditi valjanost/ispravnost obavljenih radova.

Zadnji rok za završetak radova je 15. studeni 2024. godine.

Odobrena sredstva uplaćuju se na IBAN podnositelja zahtjeva, nakon završetka radova na obnovi kažuna.

Zahtjev za prijavu na Javni poziv, kao i ostale informacije o projektu, dostupni su u pisarnici Grada, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, te na internet stranicama www.vodnjan.hr.

KLASA: 024-01/24-01/27

URBROJ: 2163-10-01/01-24-02

Vodnjan-Dignano, 21. svibnja 2024. godine

                                                                                GRAD VODNJAN-DIGNANO