Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni natječaj za sufinanciranje provedbe postupka uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano

Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje provedbe postupka uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području Grada Vodnjan – Dignano.

Natječaj provodi Grad Vodnjan – Dignano.

Natječaj je otvoren od objave ovog natječaja do 01. prosinca 2024. godine ili do iskorištenja sredstava ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava može ostvariti fizička osoba, udruga, sportski klub te druga pravna osoba koja djeluje na području grada i čije se djelovanje djelomično ili u potpunosti financira iz proračuna provoditelja natječaja te od posebnog je interesa za provoditelja natječaja.

Zamjena pokrova može se izvršiti na obiteljskoj kući, više stambenoj zgradi ili na objektu koji je sjedište pravne osobe uz uvjet da se isti nalazi na području Grada Vodnjan – Dignano.

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje osigurat će se kroz sredstva Proračuna Grada Vodnjan - Dignano za 2024. godinu.

Opravdani troškovi uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja natječaja bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 50,00 €/m2 uklonjenog krovnog pokrova, odnosno do najvećeg iznosa od 1.500,00 € po obiteljskoj kući i do 2.500,00 € po višestambenoj zgradi i objektu u kojem ima sjedište pravna osoba.

Podnositelj prijave na ovaj natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu.

Prijava na natječaj se dostavlja kao preporučena pošiljka s povratnicom, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave ili osobnom dostavom na adresu Provoditelja Natječaja zaključno do 01. prosinca 2024. godine:

Grad Vodnjan - Dignano, Trgovačka 2,52215 Vodnjan-Dignano

uz naznaku:

Ne otvaraj – prijava na ''Natječaj za sufinanciranje provedbe postupka uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano“.

Aktualnosti