Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjan-Dignano (tekst natječaja u prilogu) .

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 10 (deset) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignana, na mrežnim stranicama Grada Vodnjana- www. vodnjan.hr  i obavijesti o tome u „Glasu Istre“ i „ La voce del popolo“ i počinje  teći sljedećeg dana od dana objave. Natječaj je objavljen dana 17.07.2023. do 27.07.2023.g.

Javni natječaj provodi Odsjek za pravne poslove  Grada Vodnjana-Dignano. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 052/535-967 u uredovno vrijeme za stranke.

Po zaključenju javnog natječaja provest će se postupak javnog otvaranja ponuda, koje će se održati dana 02.08.2023.g u sati 09.00 sati. Ponuditelji mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda.