Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2024. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i javnih potreba koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano KLASA: 402-01/24-01/10 URBROJ: 2163-10-01/01-24-1 od 30. siječnja 2024. godine, gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2024. godinu

                                                                      

Grad Vodnjan-Dignano poziva udruge i druge neprofitne organizacije, koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju, da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za slijedeća prioritetna područja:

 • KULTURA
 • RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
 • PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
 • SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
 • POLJOPRIVREDA
 • TURIZAM

Udruge mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području,  kako slijedi:

1. Prioritetno područje: KULTURA

Programi, projekti, manifestacije i aktivnosti udruga koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:

1.1. očuvanje i promicanje autohtone kulturne baštine i tradicije,

1.2. gradske manifestacije i festivali,

1.3. nacionalne manjine

1.4. likovno i muzejsko –galerijska djelatnost.

2. Prioritetno područje:  RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Programi, projekti, manifestacije i aktivnosti udruga koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:

2.1. sindikalne organizacije,

2.2. udruge proizašle iz rata,

2.3. ostale udruge civilnog društva.

3. Prioritetno područje: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Programi, projekti, manifestacije i aktivnosti udruga koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:

3.1 programe i projekte namijenjeni djeci i mladima

     (kreativno stvaralaštvo djece i mladeži, rad sa darovitom djecom, aktivno uključivanje mladih u društveni život, …),

3.2 manifestacije posvećene djeci i mladima.

4.  Prioritetno područje: SOCIJALNA SKRB  I ZDRAVSTVO

Programi, projekti, manifestacije i aktivnosti udruga koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:

4.1. djeca i mladi,

4.2  starije osobe i palijativna skrb,

4.3  osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju,

4.4  poboljšanje zdravlja i kvalitete življenja

4.5 zaštita okoliša.

5.  Prioritetno područje: POLJOPRIVREDA

Programi, projekti, manifestacije i aktivnosti udruga koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:

5.1  poticanje stručnih programa u poljoprivredi, očuvanje autohtonih sorti maslina i vinove loze, edukacije, edukacijski projekti i programi, međunarodna suradnja, manifestacije,

6.  Prioritetno područje: TURIZAM

Programi, projekti, manifestacije i aktivnosti udruga koji se odnose na sljedeća područja djelovanja:

6.1 poticanje programa u turizmu, edukacije, te edukacijski projekti i programi, gradske manifestacije.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 13.03.2024. godine.

 

Prijave na Javni poziv sa svim obveznim prilozima podnose se isključivo u elektroničkom obliku korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja, putem e-prijavnica.

Kako bi mogao koristiti elektronički sustav prijavljivanja (e-prijavnice), svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati. Registracija novih korisnika vrši se jednokratno.

Pristupanje e-prijavnicama moguće isključivo s korisničkim imenom i lozinkom. Korisničko ime i lozinka kreiraju se prilikom registracije.

Registracija novih korisnika vrši se na slijedećoj poveznici: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

E-prijavnice nalaze se na slijedećoj poveznici:  https://som-natjecaj.eu/authentication/login

E-prijavnice i priloge nije potrebno ispisivati i slati u papirnatom obliku.

Grad Vodnjan-Dignano naknadno može zatražiti od prijavitelja dostavu dokumentacije i u izvorniku.

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce i obvezne priloge kako je zahtijevano u Pozivu i Uputama.

Prilozi koje je potrebno učitati uz prijavu:

 1. Obrazac izjave o obvezi dostave dodatne dokumentacije (Obrazac 1)
 2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 2)
 3. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo (Obrazac 3)
 4. Popis članova sa prebivalištem na području Grada Vodnjan-Dignano (SAMO za udruge koje nisu registrirane na području Grada Vodnjan–Dignano).