Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora 16.10.2023.

Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" br. 125/11, 64/15, 112/18), članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano 14/22), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano 19/22) i Odluke Gradonačelnika KLASA: 940-08/23-01/67, URBROJ:2163-10-01/01-23-4 od 25. rujna 2023. godine raspisuje se

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

           

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na području Grada Vodnjan-Dignano.

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 19. listopada 2023. godine od 9.00 do 11 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 535-967.