Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina radi postave privremenih objekata u općoj uporabi na području Grada Vodnjan - Dignano

Na temelju članka 2. Odluke o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina („Službene novine Grada Vodnjan - Dignano” broj 07/13) i Plana postavljanja privremenih objekata u općoj uporabi na području Grada Vodnjan - Dignano („Službene novine Grada Vodnjan - Dignano” broj 11/24), Gradonačelnik Grada Vodnjan - Dignano donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina radi postave privremenih objekata u općoj uporabi na području Grada Vodnjan - Dignano, KLASA: 363-11/24-01/10, URBROJ: 2163-10-01/01-24-4, od dana 24. svibnja 2024. godine, kojom je raspisan javni natječaj za davanje u zakup javnih površina na lokacijama u Vodnjanu, Peroju i Barbarigi.

Sve informacije o natječaju, mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za pravne poslove, Grada Vodnjan - Dignano, telefon broj 052/512-457 svakim radnim danom od 13:00 do 14:00 sati ili putem e-pošte na adresi: nenad.zufic@vodnjan-dignano.hr .

                                                                                                                                                                                GRAD VODNJAN - DIGNANO